Değerli üyelerimiz,

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesindeki “Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekâletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremeyeceklere mezkûr Vekâletçe munzam bir müddet verilebilir.” hükmü çerçevesinde 2019 yılı Yıllık İşletme Cetveli veremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin yıllık işletme cetvelli verilme süreleri 2020 yılı Ağustos ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

Dolayısıyla sanayi siciline kayıtlı işletmelerin Ağustos ayı sonuna kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne (SSBS) girerek bu tarihe kadar mücbir sebep bildiriminin yapması ve 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini göndermesi gerekmektedir. Aksi takdirde mücbir sebep bildirimi yapan işletmelerden bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmeler hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca mücbir sebep bildirimi yapmayanlar ise bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetveli göndermiş olsa dahi idari para cezası uygulanacaktır.

sanayisicil.sanayi.gov.tr

Bilgilerinize sunulur.