Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan İnovasyonda Kadın projesinin internet üzerinden başvuru tarihleri 11 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında olup, hakem heyetinin proje değerlendirme sonucunu açıklama tarihi ise 5 Ekim olarak belirlenmiştir. Hakem heyetinin değerlendirmesi ile birlikte yapılacak olan kadın girişimcilik kampı tarihleri ise 08 Ekim – 14 Ekim olarak planlanmıştır.
İnovasyonda Kadın Projesi, kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla düzenlenen bir projedir.
TÜBİTAK Marmara Teknokent ve KADEM işbirliğinde gerçekleştirilen kadın girişimciliği kampı ile kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amaçlandı. 2015’ten bu yana iki adet Kadın Girişimcilik Kampı gerçekleştirildi.
10 Ağustos 2015 tarihine kadar “Bir Fikrim Var” diyerek kampa başvuruda bulunan 400’ün üzerinde kadın girişimciden, 30 proje sahibi I. Kadın Girişimcilik Kampına, 18 Eylül 2016 tarihine kadar başvuruda bulunan 150 kadın girişimciden 28 proje sahibi II. Kadın Girişimcilik Kampına TÜBİTAK Marmara Teknokent hakem heyetinin değerlendirmeleri sonucu katılmaya hak kazandı. 31 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arasında I. Kadın Girişimcilik Kampı, 3-8 Ekim 2016 tarihlerinde II. Kadın Girişimcilik Kampı gerçekleştirildi. Girişimciler için fikirden plana, plandan teşebbüse uzanan yolda bir platform oluşturularak beş gün boyunca akademisyenler tarafından verilen girişimcilik, pazarlama ve ticarileştirme alanlarında eğitim, tecrübe paylaşımı ve uygulamalar gerçekleştirdi. “Melek Yatırımcılarla” buluşma fırsatı da yakalayan katılımcılar kamp süresince fikirlerini nasıl geliştirebilecekleri, sektörde kendilerine nasıl yer bulacakları ile ilgili de tecrübe edindiler. Sektörlerinde başarılı olan yöneticiler tarafından tecrübe paylaşımları da yapılan kamp sonunda en başarılı 5 proje sahibine 25.000 TL ödül ve sertifikaları verildi.
“İnovasyonda Kadın” Projesi kapsamında Girişimcilik Kampı’nda edindikleri deneyimleri ve geliştirdikleri iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olma hedefiyle 25-26 Ocak 2016 tarihlerinde KADEM Genel Merkezi’nde “Proje Uygulama Eğitimi” verildi. KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve İstanbul Kalkınma Enstitüsü (İSTKE) işbirliğinde düzenlenen eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi. 360 TV, projeyi ve girişimcilik kampına katılan iş fikirlerini 19 bölümden oluşan bir TV programı ile kamuoyuna tanıttı.

İnovasyonda Kadın Projesi Kapsamında Verilen Eğitimler
 Girişimcilikte Potansiyeli Hayata Geçirmek
 Girişimcilikte İş Modeli Geliştirme
 Girişimcilikte Pazar Analizi, Girişimcilikte Pazarlama
 İş Planı Geliştirme Dinamikleri, İş Planı Sunum Hazırlama
 Girişimcilikte Maliyet Analizi
 Girişimciler İçin İletişim Atölyesi
 Girişimcilikte Güçlükleri Aşmak
 Girişimcilikte Liderlik
 Girişimcilikte Fizibilite
Girişimci kadınlar arasındaki network ağının ve bağların güçlenmesi, ilk proje ekibinde olanlardan başarılı olanların tecrübelerini paylaşmaları ve girişimci kadınların projelerinde geldikleri noktaların değerlendirilmesi amaçlı 14 Ocak 2017 tarihinde proje ortaklarının da katılımları ile kahvaltılı buluşma gerçekleştirildi.
Programda KADEM Genel Başkanı, Yrd. Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz projenin ortaya çıkış ve gelişim sürecini anlattığı bir sunum gerçekleştirdi. TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek ise Girişimcilik ve İnovasyon Kampı sürecini sundu. Programda ayrıca proje finalistlerinden girişimci Servet Akçaalan da kendi proje deneyimlerini anlattı. Proje sonrasında şirketini kurdu. KADEM ve TÜBİTAK Marmara Teknokent desteği devam ediyor. 25 bin TL desteğini aldı.