Değerli Üyelerimiz,

27 Mayıs  2020 tarih ve 31137 nolu Resmi Gazetede yer alan 2573 nolu Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘’Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar’’ yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede

   Şirketlerin e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, 2020 yılı için %80, takip eden yıllarda  %60 oranında

   Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyasını temsil eden çatı örgütlerinin (işbirliği kuruluşları)  yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları giderleri  % 50 oranında

Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenecektir.

Bilgilerinize sunarız.