İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ (ÖZET)

1. İçişleri Bakanlığının 29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgesiyle;

– SGK ve/veya vergi kaydı olanların çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaliyetlerini
yürütmek üzere 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi,
esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif
sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda
ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
tutulmuştur.

– Çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde olmayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın
sokağa çıkma kısıtlaması devam edecektir.

– Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce
doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının
kaldırılmıştır.

– Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimizden 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve
gençler için sokağa çıkma kısıtlaması devam edecektir. Ancak sokağa çıkma
kısıtlamasına tabi olan bu çocuklarımız ve gençlerimiz ihtiyaca göre bakıcıya, aile
büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin
nezaretinde yolculuk yapabilecektir.

2. İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgesiyle;

– 15 ilimizde giriş-çıkış kısıtlaması uygulaması 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’dan
sonra sonlandırılmıştır.

– Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.)
bütün vatandaşlarımız için (0-18 yaş, 18-65 yaş, 65 yaş ve üzeri) Hayat Eve Sığar
(HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması
zorunluluğu getirilmiştir.

– Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin
belgesi alma zorunluluğunu 18-65 yaş arasındaki vatandaşlarımız için
kaldırılırmıştır.(Sadece HES alacaklardır.)

– 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri
illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat
edebilmeleri uygulamasına devam edilecektir. (HES+SEYAHAT İZİN BELGESİ
alacaklardır.)

– Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin
yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan
vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası
yolculuk yapabilecektir. (HES alacaklar ve VELİ/VASİ yanında bulunacaklardır.)