TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU NUN İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY, İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME SONUCUNDA TÜRKİYE’DE ÖZEL SEKTÖRÜN TAMAMINI KAPSAYAN TEK MESLEK KURULUŞU OLAN TOBB’UN GENEL POLİTİKASINI BELİRLERKEN DAİMA CAMİAMIZIN GÖRÜŞLERİNİ ALARAK HAREKET ETTİĞİNİ VE 365 ODA VE BORSAMIZLA İŞTİRA EDİLECEĞİNİ BELİRTTİ.

TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun konuşması şöyledir:

Öncelikle Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz.
Katılımcı demokrasinin güzel bir örneğini sergileyerek, görüş ve düşüncelerini, iş dünyamızın çatı kuruluşu olan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Başkanlık Divanı ile paylaşmıştır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin vizyonu, bireysel hak ve özgürlüklerin, 72 milyonun tamamı için, Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesidir.
Her zaman vurguladığımız gibi, demokrasinin kalitesini arttırmadan, ekonominin güçlenmesi mümkün değildir.
Güçlü ekonomi olmadan da, kaliteli demokrasi sağlanamaz.
Bir ülkenin kalkınma düzeyi, demokrasi düzeyinden ayrı düşünülemez.
O halde Türkiye; iyi işleyen, yöneten, denetlenebilir, hesap verebilir ve şeffaf, birinci sınıf bir demokrasiye sahip olmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile teşebbüs hürriyeti, tam olarak sağlanmalı ve garanti altına alınmalıdır.
İnsanlarımızı ekmek, hürriyet ve emniyet arasında tercih yapmak zorunda bırakmamalıyız.
Hukukun her alanda egemen olduğu, barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşayan, özgüveni yüksek bir Türkiye, gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük mirastır.
Değerli Basın Mensupları, bildiğiniz üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 81 il, 160 ilçeye yayılmış örgüt yapısıyla, Türkiye’de özel sektörün tamamını kapsayan tek meslek kuruluşudur.
Bizler, 2001 yılından bu yana, katılımcı yönetim anlayışını benimsedik.
Bu çerçevede genel politikalarımızı belirlerken daima camiamızın görüşlerini alarak hareket etmekteyiz.

Bu konuda da, bu prensibimizi sürdürerek, 365 oda ve borsamızla istişare edeceğiz.