Değerli Üyemiz,
01/08/2010 tarihli 27659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6009 numaralı kanun gereğince, gelir vergisi tarifesi 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirildi.

Fazla kesilen gelir vergisinin mahsup uygulamasını içeren 274 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ise, 04/08/2010 tarihli 27662 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Netsis İnsan Kaynakları Bordro programında, tebliğde belirtilen içeriğe uygun olarak yapılması gerekenler detaylı olarak açıklanmıştır.