Değerli Üyemiz, “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun no: 6009, Kabul Tarihi: 23/7/2010)” ile ilgili Programda düzenleme yapılacaktır… Resmi Gazetede yayınlanmadığı sürece Müşterilerimizde Gelir Vergisi Tablosunun yeni oranlara göre düzenlenmemesi gerekmektedir. 2010 yılı ücret gelirlerine uygulanacak tarife Tasarının aynen yasalaşması durumunda ücret gelirleri ayrı bir tarifeye göre ve diğer gelirlerden daha düşük oranda vergilendirilecektir. Buna göre 2010 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır. “MADDE 103- Gelir vergisine tabi gelirler; 8.800 TL’ye kadar % 15, 22.000 TL’nin 8.800 TL’si icin 1.320 TL, fazlası % 20, 50.000 TL’nin 22.000 TL’si icin 3.960 TL (ucret gelirlerinde 76200 TL’nin 22.000 TL’si icin 3.960 TL), fazlası % 27, 50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL’si icin 11.520 TL (ucret gelirlerinde 76.200 TL’den fazlasının 76.200 TL’si icin 18.594 TL) fazlası % 35 oranında vergilendirilir.”. Resmi Gazetede yeni oranların yayınlanması durumunda; bu oranların geçerli olduğu ay için Program içerisindeki Gelir Vergisi Tablosuna yeni oranlar girilmelidir. Kanunun Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte Temmuz 2010 Bordroları tamamlanmış ise yeni Gelir Vergisi tablosu ile ilgili değişiklik Ağustos 2010 Bordrosunda yapılabilir. Gelir Vergisi eski ve yeni oranlarından doğan farkın nasıl mahsup edileceğine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Bu işlemlere ait programda da gerekli düzenleme yapılacaktır.