14 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) (2013/59 sayılı Tebliğ) kapsamında yapılacak destek başvuruları için başvuru süresi 11 Şubat 2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

Programa Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlanmış gerçek ve tüzel kişiler başvurabilmekte olup, son başvuru tarihi 11 Şubat 2014’tür.
Tebliğ kapsamında;
1)Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,
2)Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
3)Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
4)Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
5)Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
6)Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı,
7)Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri,
8)Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir.

Hibeye esas proje tutarı üst limiti, gerçek kişi başvuruları için 300.000 TL, tüzel kişi başvuruları için ise 800.000 TL’dir. Destek oranı, %50’dir.

Detaylı bilgiler, Uygulama Rehberi ve diğer dokümanlar için http://www.izmirtarim.gov.tr/index.asp?bimSayfa=haberDetay&HID=864 linki ziyaret edilebilir.