İzmir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden aldığımız yazıya göre 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun’un 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmaların her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren 2013 yılı yıllık işletme cetvelini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın http://www.sanayisicil.sanayi.gov.tr İnternet adresinden veya http://www.sanayi.gov.tr İnternet adresinde ”E-Hizmetler” menüsü içinde ”Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” başlıklı bölümden elektronik ortamdan verilmesi gerekmektedir.

Aksi durumlarda Sanayi Sicil Kanunun öngördüğü idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca 12.01.2008 tarih 26754 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2008/2) 5. maddesi gereği, Sanayi işletmesinin iki yıl üst üste yıllık işletme cetveli vermemesi halinde Sanayi Sicil Belgesi iptal edilir.
Üyelerimizin önemle dikkatine sunarız.