Kontrollü normalleşme sürecinde işletmelerin uymaları gereken kurallar ve alınması gereken önlemler kapsamında 5 Haziran 2020 Cuma gününden itibaren tüm il ve ilçelerde Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve ilgili kurumların yönetim ve koordinasyonunda denetimler yapılacaktır.

İlgili yazı Ek’te sunulmuştur.

Ek 1

Bilgilerinize sunarız.