BERGAMA TİCARET ODASI’NDAN DUYURU

Odamız Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliğine seçilebilmek için 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve Oda Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen diğer hükümler, 694 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonrası seçme yeterlilikleri arasında ‘Seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak’ koşulunun yanında vergi mükellefi olma şartı da aranmaktadır.

Vergi mükellefi olmayan üyelerimiz hem seçme hem de seçilebilme listelerinde yer alamayacaklarından, seçim aşamasında herhangi bir yanlışlığa sebebiyet verilmemesi ve üyelerimizin mağdur olmamaları için Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtlarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir. Hatalı veya vergi dairesi numarası boş olan kayıtların düzeltilmesi için yapılacak başvuruların dilekçe ve vergi levhası fotokopisi (Vergiden muaf olan üyelerimiz için muafiyet belgesi) ile yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adresleri tespit edilemeyen üyelerin meslek grupları ve seçmen listelerinden kayıtları silinmektedir. Meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üyelerin adres ve durumları hakkında Odamıza bilgi verildiği ve / veya geçmiş dönem tüm aidat borçlarını ödediği takdirde , meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden kaydedilmektedir.
Bu nedenle, üyelerimizin en geç 14 Eylül 2017 tarihine kadar hafta içi her gün 08:30 – 17:30 saatleri arasında Odamıza yazılı olarak vergi levhaları ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Mevzuat gereği süresinde başvurulmaması nedeniyle kayıtların düzeltilememesi halinde üyelerimiz Oda kayıtlarında bulunan vergi daire ve numaralarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaklardır.
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla.