Mülkiyeti tam veya hisseli olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait, ekli ilan metninde belirtilen taşınmazlar,

06-07 Kasım 2018 tarihinde açık teklif ihale usulü ile satılacaktır.

Ek ;