Sayın Üyemiz,

T.C Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM, OSBÜK koordinasyonunda ve Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde aşağıda yer alan program çerçevesinde 1-2 Mart 2022 tarihlerinde “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirilecektir.

Çevrimiçi olarak gerçekleşecek seminere katılım ücretsiz olup; seminere katılmak isteyen üyelerimizin 28 Şubat 2022 Pazartesi günü mesai bitiş saatine kadar aşağıdaki adres üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt adresi: https://uye.eib.org.tr/BasvuruFormu/FormGosterme01.Asp?FormId=F873607698C1452

Seminer programı ekte yer almaktadır. Seminer bitiminde katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir. Üyelerimizin seminerlere katılımı hem Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Devlet Yardımları, Ticaret Bakanlığı’nın güncel online hizmetleri ve günümüz dış ticaretinin en önemli konularında deneyimli uzmanların sunumlarını izleme, bu konularda bilgilerini geliştirme ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıt alma olanağı bulacak olmaları hem de mevcut ihracatımızın geliştirilmesi, ülkemizin yurt dışı pazarlardaki rekabet gücünün artırılması ve yeni pazarlara açılım açısından önem arz etmektedir.

Kayıt yaptıran üyelerimizin e-posta adreslerine 1 Mart 2022 Salı günü etkinlik öncesinde katılım linki gönderilecektir. Bu sebeple, e-posta adreslerinin doğru girilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.