Sayın Üyemiz, 

Bölgemizde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bitkisel üretim yapılacak olup modern teknolojik sera parselleri ve ihtisas konusuna uygun sanayi parselleri oluşturulacaktır. 

Bu kapsamda Üretici ve Sanayici Müteşebbis talepleri toplanmaktadır. 

Üretici müteşebbis; TDİOSB alanında teknolojik sera parsellerinde örtü altı tarım yapacak yatırımcıyı, Sanayici Müteşebbis; TDİOSB alanında sanayi parsellerinde ihtisas konusuna uygun üretim ve hizmet yapacak sanayi yatırımcısını ifade etmektedir. 

Dikili’de ve Menderes’te kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB’lerle (TDİOSB) ilgili sunumumuz ekte yer almaktadır. 

Talepler oluşturulurken Üreticiler için en küçük 25.000 m2, Sanayiciler için en küçük 3.000 m2 parsel büyüklüğü göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Kuruluş çalışmaları devam eden Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi projesinde yer almak için ekte yer alan taahhütname formlarını doldurup gerçek kişi ise isim ve imzalı, şirket ise isim, imza ve kaşeli olarak (imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi ile birlikte) 12 Nisan 2019 tarihine kadar odamıza elden teslim edebilirsiniz. 

EK1- Dikili Sanayici Müteşebbis Taahhütnamesi

EK2- Dikili Üretici Müteşebbis Taahhütnamesi

EK3- Muteşebbis Sunumu