Bergama Ticaret Odası, sivil toplum kuruluşların da katılımıyla Demokrat Parti Milletvekil adaylarını ağırladı. Berksoy Hotel’de yapılan toplantıya, Demokrat Partisi Milletvekil Adayları, Serhat Bilgili, Metin Tekin Özker, Edibe Nacir, Doğan Bayık, Demokrat Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Kamil Öztürk, Demokrat Partisi İl Başkanı Naşit Birgüvi, İl Başkan Yardımcıları Muhsin Erdem, Hakan Gürsu, İlçe Başkanı Niyazi Komşu, Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, Terziler Ve Benzerleri Odası Yusuf Kurtuldu, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Kızıltaş, Sergiciler Odası Başkanı Süleyman Türkoğlu, Demirciler Odası Başkanı Tuncay Akyol, Berberler Odası Başkanı Vedat Yiğit, Kahveciler Odası Başkanı Kazım Kızılcaoğlu, Bergama Yükseköğrenim Derneği Başkanı Mahmut Esat Dülge, Marangozlar Odası Başkanı Hasan Çoban, BEAFSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Alayat, BERKSAV Temsilcisi Mustafa Durmaz, BEGİAD Başkan Yardımcısı Ertuğ Canoğlu, Lokantacılar ve Bakkallar Odası Temsilcileri, Kazım Özçoban, DP İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın katıldı.

“Bergama’nın İl Olması Çözüme Çabuk Ulaşmak Demektir.”

Açılış konuşmasında Bergama Ticaret Odası Başkanı Melih Kahraman, Bergama’nın kanaat önderleriyle birlikte belirledikleri Bakırçay’ın sorunlarını kısaca vekil adaylarına iletti. Kahraman, Kuzeyege Çandarlı Liman projesinin yöreye olacak katkısını ve bu konu hakkındaki vekil adaylarının düşüncelerini merak ettiklerini belirtti. Gündemde olan fakat planlarına ulaşılamadığı İzmir-Ankara, İzmir- İstanbul otoyolları ve bölgeyi Avrupa’ya bağlayacak Edirne-Çanakkale aksının bağlantı yolları ile ilgili vekil adaylarının görüşlerini iletmesini istedi. Hale hazırdaki Aliağa-Menderes hızlı tren hattının Kuzeyde Bergama’ya, Güneyde Selçuk’a ulaşması konusundaki vekil adaylarının düşüncelerini merak eden Kahraman, çiftçi ve tarım kenti olan yöremiz için pamuk ve tarımla ilgili gelecek planlarını paylaşmalarını istedi. Türkiye’yi 4 bölgeye ayırarak uygulanan teşvik planının doğru olmadığını, sektörel teşvik uygulamalarının yapılmasını ya da ilçeler arası teşvik uygulamalarının bir tutulmaması gerektiğini savundu. Bürokrasi ile ilgili sıkıntımızın olduğunu belirten Başkan Kahraman, Ege Bölgesindeki esnafa ve tacirlere acımasız davranıldığını ifade etti. Bölgemize üniversite kazandırma hayalini somutlaştırarak Katip Çelebi Üniversitesi’nin Orman Fakültesi’ni Kınık’a Su Ürünleri Fakültesi’ni Dikili ‘ye, sağlıkla ilgili birimlerinden Tıp Fakültesi’ni Bergama’ya istediklerini belirtti. 70 km mesafede 300bin, 90 km mesafede 600 bin nüfusa hitap eden Bergama’da kurulacak olan tıp fakültesinin işlevsel olacağı düşüncesini paylaştı. Yılda 450bin nüfus ziyaret eden kentimizde tesis yetersizliğinden konaklama sıkıntımızın olduğunu Kale Mahallesi ‘ndeki Rumlardan kalma evleri ufak yatırımlar ile butik otelciliğe teşvik edilmesi gerektiğini savundu. Bergama’nın il olması, sorunlarının çözümüne çabuk ulaşılmasını sağlayacağını ve köklü bir siyasi geçmişi olan Demokrat Partisinin geçmişte anlık yaşattığı sevincin şimdide yaşatmasını istedi.

“Liman Projesi Türkiye Cumhuriyeti’nin Projesidir.”

Toplantıda Demokrat Partisi İl Başkan Yardımcısı Muhsin Erdem söz alarak Bergama’nın ve Bakırçay’ın hepimizin olduğunu belirterek partisinin bir hizmet partisi olduğunu ifade etti. Bergama’da icraatları ve hizmetleri olan bir parti olduğunu ve sanayileşmeye yönelik iplik, dokuma fabrikasını önemsediklerini söyledi. 1994 yılında DP iktidarda iken kendisinin de Zeytindağ Belediye Başkanı olduğunu ifade eden Erdem, Bergama’yı il yapacak projelerden birisinin Çandarlı Kuzeyege Liman Projesi olduğunu vurguladı. 70’li yıllarda hazırlanan proje Türkiye Cumhuriyeti’nin projesi olduğunu limanda çalışacak olan insanları ve istihdam eksikliğinin giderilmesi için gençleri hazırlamamız gerektiğini belirtti. Bergama’yı ve Bakırçay’ı ilgilendiren bütün sorunlarda yardımcı olacaklarını ifade etti.

“Bergama’nın Ankara Ayağı Eksik”

Demokrat Partisi Milletvekil Adayı Metin Tekin Özker toplantıda Bergama’nın Ankara ayağının eksik olduğundan bu konuda doğru tercih yapmadığını ifade ederek sözlerine başladı. Yıllardan beri kalkınma mücadelesi içerisinde olan partisinin Bergama’da Kaymakamlık binasının, sağlık ocaklarının ve hatta Yortanlı Barajının temelinde eseri olduğunu belirtti. Yöremizdeki bir çok sıkıntıların olduğunu ifade ederek tarım, hukuk, madencilik gibi sektörlerde istikrar sağlanarak tarım ve hayvancılığa destek verilmesi gerektiğini savundu. Bahsedilen sorunlara tek ve ana çare Bergama’nın il olması gerektiğini ve bölgenin kentsel süreci tamamlama, konjonktür yapısının ferahlama ve kamu yatırımlarından faydalanma imkanı bulacağını söyledi. Sanayicisiyle, çiftçisiyle termaliyle, tarımıyla Bergama’nın il olmaya hazır bir ilçe olarak gördüklerini ifade ederek bu toplantı için memnuniyetini dile getirdi.

“Bergama İl olmayı Hakkeden Kent”

Toplantıda Milletvekil Adayı Edibe Nacir söz alarak temsil ettiği partinin seçim beyannamelerini dile getirdi. Bergama Ticaret Odası Başkanımızın bahsettiği Bakırçay’ ın sorunlarının çözümü olmayacak sorunlar olmadığını ve Bergama’nın tarihi dokusuyla doğal zenginliğiyle il olmayı hakkeden bir kent olduğunu vurguladı. Çandarlı limanın seçim yatırımı olduğunu belirten Nacir, köylü ve çiftçinin 9 yıldır sıkıntıda olduğunu iktidara geldiklerinde önce kalkınmayı çiftçiden başlatacaklarını söyledi. Tarım desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak vergi borçlarına yönelik çıkarılan aflara değindi. 9 yılda üç defa vergi affı çıkarılan bir ülkede ekonominin iyi olmadığını iktidarın vatandaşın yanında değil, yandaşının yanında olduğunu belirtti.

Toplantı sonunda Başkan Melih Kahraman, BERKSAV Temsilcisi Mustafa Durmaz ve Demirciler Odası Başkanı Tuncay Akyol, DP Genel Kurul Üyesi Kamil Öztürk’e, İl başkanı Naşit Birgüvi’ye ve vekil adayı Metin Tekin Özker’e günün anısına üzerinde Kızılavlu’nun resmi bulunan plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti.