Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melih KAHRAMAN, Kozak Yaylası’ndaki çam ağaçlarında yaşanan sorunu paylaşmak ve çözüm bulmak için Kozak ‘taki 17 köyün muhtarı ile bir araya gelerek basın toplantısı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantıda T.C. Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN başta olmak üzere ilgili makamlara ve kurumlara, sorunun tespitini ve bu soruna çare bulunması gerektiğini bildiren bir üst yazı ile başvurulması kararı alındı.

Hazırlanan yazının altına T.C. Başbakanlığı’ na, Çevre ve Orman Bakanlığı’ na, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ na, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na, İzmir Valiliği’ne ve üniversitelerin ilgili bölümlerine gönderilmek üzere Kozak’taki 17 köy muhtarının imzaları açıldı.

Hazırlanan yazı da, Bergama ilçe merkezimize 20 km uzaklıktaki Kozak yaylamızda 10 milyon fıstık çamının mevcut olduğunu, yöremizdeki çam fıstığı ağaçların Türkiye’deki fıstık çamı alanlarının yarısını oluşturduğu belirtilmektedir. Türkiye’de üretilen ortalama 1500 tonluk çam fıstığının yaklaşık olarak 1000 tonunun Kozak yaylasındaki çam fıstığı ağaçlarından elde ettiğimizi, fakat son yıllarda Kozak’taki 17 köyümüzde çevreden kaynaklandığını düşündüğümüz sebeplerden dolayı kararıp kuruduğu ve hatta öldüğü ifade edilmiştir. Aynı zamanda bu bölgenin ikinci bir ürünü olan üzüm bağlarında da yine çevreden kaynaklandığını düşündüğümüz nedenlerden dolayı verimin düştüğünü, yöre halkımızın mahsul alamadığını vurgulayarak bu hastalığın nedenlerinin araştırılmasını ve daha çok alana yayılmasının engellenmesi için yardım taleplerimizi belirterek ilgili makamlara ilettik.