Bergama Vergi Dairesi Müdür Vekili Şenay Pınargözü’nün sunumuyla odamız Recep Darılmaz Toplantı Salonunda E Fatura bilgilendirme semineri yapıldı. Seminer açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıl’ın yaptığı ve yoğun katılımın olduğu etkinlikte Pınargözü e faturanın tanımını ‘ belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemeyen bir şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli olan, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belgedir. e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. e-Fatura düzenlemeleri, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, 397-416-424-433 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğleri ile yapılmıştır. e-Fatura, bir fatura çeşididir, elektronik ortamda hazırlanır. Maliye’nin sunucuları üzerinden alıcı ve satıcıya iletilir’ olarak ifade etti.
E fatura ile ilgili olarak ayrıca kağıda basılmadığını, İtiraz süreleri, iptali ya da iadesinin kağıt faturaya göre farklılık gösterdiğini, e-Fatura kullanımı şu an tüm firmalar için zorunlu olmayıp yakın gelecekte zorunlu olacağını ve Hali hazırda yaklaşık 20 bin e-Fatura kullanıcısı olduğu anlattı.

Pınargözü e fatura kullanımının avantajları ve dezavantajları hakkında şu bilgileri paylaştı.

E Faturanın Avantajları; Arşivleme maliyetleri, kağıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. Dijital arşiv tutma sayesinde tüm kayıt ve faturalar sürekli el altında olacak ve aranan belgeler kısa sürede bulunacaktır. Muhasebe işlemleri kolaylaşacaktır. Faturalaşma daha kısa sürede gerçekleştiği için “ödeme” süreci de kısalacaktır. Mükellefler arasında bir veri standardizasyonu olacak ve raporlama kolaylaşacaktır. Uluslararası yatırımcılar için vergi uyumu kolaylaşacaktır. Faturanız hiçbir zaman kaybolmayacaktır. Tahsilatlarınızı hızlandırmış olursunuz. İstediğiniz zaman eski faturalarınıza çok rahat ulaşabilirsiniz. Faturalarınız dijital ortamda arşivlenir. Ayrıca, fatura saklama iş yükü ve maliyetinden kurtulmuş olursunuz. Muhasebe sisteminiz ile entegre edebilirsiniz. Müşteri ve satıcılarla mutabakat yapmanız kolaylaşır. Yakın gelecekte tüm firmalar için e-Fatura’ya geçiş zorunluluğu gelecektir.

E Faturanın Dezavantajları
Mali mühür satın almanız gerekir. Sisteme bir defa dahil olduysanız bir daha çıkamazsınız. Ayrıca e-Deftere de geçmeniz gerekir. e-Fatura’ya tabi olan firmalara e-Fatura kesmeniz gerekir, kağıt fatura düzenleyemezsiniz. e-Faturaya geçmemiş bir firmaya da e-Fatura düzenleyemezsiniz, kağıt fatura düzenlemeniz gerekir. İlgili müşteri ve satıcının e-Fatura’ya tabi olup olmadığının kontrolünü yapmanız gerekir. 7 günden daha eski olan geçmişe yönelik faturaları kesemezsiniz. Personelinizin eğitim maliyetlerine katlanmanız gerekir. Sistem entegratörü ile entegre olarak kullanmak isterseniz aylık ya da fatura başına ek maliyet gelecektir.