Bergama Ticaret Odası ve İzmir Tabipler Odası işbirliğiyle BERTO üyelerine ilk yardım eğitimi verildi.

Bergama Ticaret Odası üyeleri, acil durumlarda gerekli müdahale için ilk yardım konusunda 16 saat süren temel eğitim aldı. Eğitimde yüzde yüz oranında başarı kaydeden kursiyerlere ilk yardım sertifikası ve Sağlık Bakanlığı onaylı uluslar arası geçerliliği bulunan ilk yardım belgesi verilecek.

BERTO toplantı salonundaki kurs 14 kişilik bir grup halinde gerçekleştirildi.
İzmir Tabipler Odası ilk yardım eğitmenleri Dr. M. Tuğrul ŞAHBAZ ve Zafer ÖZER tarafından kursiyerler; İlk Yardım Temel Uygulamaları, İnsan Vücudu İle İlgili Bilinmesi Gerekenler, Olay Yerinin Değerlendirilmesi, Temel Yaşam Desteği (Suni Solunum ve Göğüs Basısı), Boğulmalar, Kanamalar, Bilinci Kapalı (Koma) Olan Hasta /Yaralıya Yaklaşım, Şok, Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım, Vücuda Yabancı Cisim Kaçması, Kırık, Çıkık ve Burkulmalar, Yaralanmalar, Kafatası ve Omurga Yaralanmaları, Isı Dengesi Bozuklukları, Hayvan Isırmaları ve Böcek Sokmaları, Zehirlenmeler, Hasta Yaralı Taşıma Teknikleri ve müdahale yöntemleri gibi konularda eğitim verildi.

Kurs 2 şer gün olmak üzere 16 saat sürdüğünü, her bir kursiyer, gerekli eğitimin ardından hasta ve yaralıya acil müdahale edebilecek temel bilgi donanımına sahip olacağını ifade eden İzmir Tabipler Odası Eğitmeni Dr. M. Tuğrul ŞAHBAZ “Böylelikle ilk müdahale sırasındaki olumsuzlukların da önüne geçilecek” dedi.

İzmir Tabipler Odası Eğitmeni Dr. M. Tuğrul ŞAHBAZ, verilen eğitimde bilgilerin pratik ve teorik olarak kursiyerlere aktarıldığını, eğitimin sonrasında yüzde yüz oranında başarı kaydedenlere uluslara arası geçerliliği bulunan Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım sertifikası ve ilk yardım kartı verileceğini söyledi.