BERGAMA TİCARET ODASI VE İZMİR TABİP ODASI İŞBİRLİĞİNDE
TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

Bergama Ticaret Odası ve İzmir Tabip Odası İşbirliği ile 12 Mart ve 14 Mart tarihlerinde odamızda Temel İlk Yardım Eğitimi gerçekleştirilecektir. Eğitim ücreti kişi başı 180 TL olup her iki gün olan eğitime de katılmak zorunludur.
Detaylı Bilgi ve Kayıt için 633 10 78 – 123