2011 YILINDA DÖRT AYRI KOSGEB PROJESİYLE BERTO FAALİYET PLANINI BELİRLİYOR…
Bergama Ticaret Odası 2011 yılındaki faaliyet planları için KOSGEB’in destek projelerinden dört tanesine sahip çıkarak hayata geçirmeyi planlıyor.
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMLARI
Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI. İlk olarak Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir. Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.
Ayrıca, GENEL DESTEK PROGRAMI ile KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. En az 10 işletmeden oluşan bir gezi programı sunularak 2000TL’ye kadar destek vermektedir.
İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ
İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi amaç bilinmiştir. Bu destek program ile Bergama’daki kobilere destek programı 150.000TL’ye kadar %50’ye kadar destek veriyor. Örneğin KOBİ’leri destekleyen turizm firmalarının eğitimi.
İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması amaç edinilmiştir. Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Desteklenecek proje konuları hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar oluşturmaktadır. Kosgeb bu proje için 250.00TL geri ödemesiz destek vermektedir.
KOSGEB Veri Tabanında yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.