Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Çalışmalarını anlatmaları için Odamızda, Bergama Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulunu Ağırladık.
BOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, BOSBİ’de yenilenebilir enerji konusunda ürün, hizmet ve teknoloji üreten firmaların birleştiği bir bölge olmayı hedeflediklerini belirtti.
Bergama Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında BERTO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürperin açılış konuşmasının ve üyelerin kendilerini tanıtmasının ardından söz alan BOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Vatansever, ülkenin karşı karşıya kaldığı cari açık sorununda en büyük payı enerji ithalatının aldığına işaret etti.
Vatansever, “Yüksek teknolojiyle üretilen yenilenebilir teknoloji üretim firmalarının ülkemizde üreteceği ürünlerin stratejik ürün kapsamına alınmasını ve organize sanayi bölgelerine yapılacak yatırımların en yüksek teşvik şartlarından yararlanmasını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda BOSBİ olarak Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Üretim Merkezi olma misyonunu benimsedik. Bu alanda yatırım düşünen yerli, yabancı firmaları bölgemize bekliyoruz” diye konuştu.
İzmir’de 1997 yılında kurulan ve 1,8 milyon metrekare alana sahip BOSBİ’de sanayi parsellerinin toplam büyüklüğünün 1 milyon 95 bin metrekareyi bulduğunu kaydeden Vatansever, şunları kaydetti:
“Toplam 96 sanayi parseli bulunan BOSB’nin 27 üyesi var, sadece 1 fabrika aktif. Karma bir OSB’yiz ancak yenilenebilir enerjilerin üretimi için kullanılan makine, cihaz ve ekipmanlarının üretim bölgesi olmayı hedefliyoruz. Bakanlıklara, kurumlara, yerli ve yabancı firmalara bu düşüncemizi anlatıyoruz. Gelin burada bu vizyona sahip bir bölge var. Burada yenilenebilir enerji makineleri üreten firmalar kurun. Bunun için 69 sanayi parselimiz yatırıma hazır bekliyor.”
Yerli ve yenilenebilir enerji konusunda faaliyet gösteren firmaların kümelendiği Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Üretim Merkezi oluşturarak Türkiye’de alanında ilk OSB olmak istediklerini dile getiren Vatansever, rüzgar santrallerinin gövde (kule) ve kanatlarının Türkiye’de yapılmaya başlandığını ancak esas olarak know how, teknoloji ve inovasyon gerektiren rüzgar türbininin üretilmediğini söyledi.
Vatansever “Hatta 1 megavatın altındaki santrallere daha çok ihtiyacımız var, onları da henüz üretemiyoruz. Fotovoltaik sistemler, hücre veya göze dediğimiz ürünler, doğru akımı alternatif akıma çeviren inverter ülkemizde üretilemiyor. Biyogazda da teknolojik sistemlerin üretimi maalesef ülkemizde gerçekleştirilemiyor. Bu ürünlerin tamamını ithal ediyoruz. Biz bu üretimleri ülkemizde yapacak yabancı ve yerli yatırımlar BOSBİ’ye çekerek, hem Türkiye’ye stratejik yatırım çekmeyi hem de cari açığı azaltacak üretim yatırımları çekmeyi planlıyoruz” dedi.
Vatansever, bu alanda yatırım planlayan yerli ve yabancı girişimciler için cazibe yaratacak bir teşvik mekanizması gerektiğine dikkat çekerek, cari açığı azalacak stratejik sektörler arasında yenilenebilir enerji ekipmanları üretiminin yer almadığını vurguladı.
Vatansever, “Enerji ithalatı, cari açık içinde yüzde 80’lere varan bir pay alıyorsa, yüksek teknolojiyle üretilen enerji makinelerinin de stratejik yatırım teşvikinden yararlanması yerinde olur diye düşünüyoruz. Bunun için başta Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile görüşeceğiz. Türkiye’ye yüksek teknoloji ile üretim yapan firmaları çekmek için bir teşvik sistemi kurmalıyız. Stratejik yatırım teşviklerinin içine yenilenebilir enerji, cihaz, ekipman ve teknolojilerini koyarsak, Türkiye’nin neresinde olursa olsun tüm OSB’ler bundan faydalanır” diye konuştu.