Memleketimizin önceliklerini belirlemek ve Bakırçay’ın çıkarları etrafında tek yürek olmak amacıyla Bergama Ticaret Odası Başkanlığında Bergama’daki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelindi.

Ortak akıl ile birlikte düşünerek Bakırçay bölgemizin menfaatlerini belirlediğimiz toplantıda yöremizin hedefleri konusunda fikir birliği oluşturarak daha fazla etkili olacağını ifade eden BERTO Başkanı Melih KAHRAMAN, önümüzdeki seçim sürecinde Bergama’daki sivil toplum örgütlerini ziyaret edecek olan siyasilerin yetkililerine parti gözetmeksizin isteklerimizin güçlü bir sesle belirtilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda sivil toplum kuruluşlarının başkanları söz alarak temsil ettikleri meslek gruplarının yaşadıkları sorunlar ve Bergama için öncelikli olması gerekenler hakkındaki fikirlerini paylaşarak Bakırçay’ ın öncelikli yol haritasının belirlenmesine yardımcı oldular.

Öncelik konularının arasında liman olan toplantıda limanın çevresine lojistik köy kurulması yönünde idi. Liman birlikte çevresinde kurulacak lojistik köyün limandaki ihtiyaçların karşılanmasını hızlandıracak şeklinde önerilerde bulunuldu.

Bergama için teşvik kapsamı altına alınması gereken pamuk gündemdeydi. Pamuğa getirilecek teşvik ile istikrar sağlanacağını ve ekonomik anlamda Bakırçay bölgemize katkı sağlanacağı dile getirildi. Ayrıca yöre halkımız için daha faydalı olması açısından yöremize yönelik 5553 sayılı tohumluk yasasının bilinçlendirme çalışması yapılması gerektiği vurgulandı.

13 seneden beri çıkacak 5362 sayılı Marketler yasasının biran önce çıkarak bölgemizdeki esnafın rahat bir nefes alması gerektiği yönünde görüşler dile getirildi.
Babadan oğula geçen kamyonlardaki K belgelerinde yaşanan ton sıkıntısının düzenlenmesi gerektiği konusunda görüş bildirildi. Ayrıca vergi dairesindeki beyanların eksik ödemelerde diğer illere ve ilçelere göre uygulama farklılığı olduğunu ve bu uygulamanın biran önce düzenlenmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

Bergama’daki bürokrasinin etkin bir şekilde çalışılmasını ve Bergama için kısa, orta ve uzun vadede stratejiler belirlenmesi yönünde önerilerde bulunuldu. İZKA ve KOSGEB’in verdiği desteklerden verimli olarak faydalanılması ve Bergama’nın ham ürünü mamül haline getirilmesi yönünde yöremize yatırımcı yönlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ulaşım, fakülte ve diğer yöndeki taleplerimizin ve isteklerimizin çözümü Bergama’nın il olmasından geçtiğini savunarak KAHRAMAN, çevre ilçeler içinde hizmetlerin alımında kolaylık olacağını ifade etti. Türkiye’de uygulanan teşvik yönetmeliğindeki adaletsizliğin düzeltilerek bölgemize de adaletli şekilde teşvik uygulanması gerektiğini belirtti. KAHRAMAN, Bu teşvikle ilgili olarak Kale Mahallesindeki çevrenin pansiyonculuğa ve yöremizdeki enerji kaynaklarına aktarılması gerektiğini bildirdi.

Bergama’da ekonomik döngü olmazsa esnafa bir yarar sağlayamayacağı konusunda görüş bildirilen toplantıda Bakırçay’ın hedefleri ve menfaatleri için tek yürek olunup taleplerimizin takipçisi olunması yönünde karar alındı.Sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri Bakırçay’ın önceliklilerinin belirlenmesi için organize ettiğimiz toplantıda Başkanımız Melih KAHRAMAN’ a teşekkürlerini ileterek yöremizle ilgili yapılan bu toplantının verimli olduğunu ifade ettiler.