Bergama Ticaret Odası ve Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimcilik, İşletme ve İktisat Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığı ile odamız üyeleri ve yanında çalışanlara yönelik düzenlenen ‘Yönetim Geliştirme’ programlarının yedincisi olan ‘Takım Çalışması’ konulu eğitim, Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimcilik İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sabri Erdem’in sunumuyla gerçekleştirildi.

Takım çalışmasının hayatının her alanında çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Erdem, eğitimde şu konulara değindi: “Takım çalışması bireylerin yeteneklerinin bir organizasyon şeması içinde bir amaca ulaşmak için maksimum düzeyde kullanabilmesini sağlayan bir sistemdir. Peki takım çalışması nasıl olmalı? Örneğin; bir orkestrayı ele alırsak herkesin uzmanlık alanı farklı ama hepsi bir bütün halinde bir değer ortaya çıkarıyorlar. Orkestra şefi de bu takıma liderlik yapıyor ve onları yönlendiriyor. Bir amaca giderken başarılı olmanın en büyük etmeni başarılı ve organize bir takım olmaktır. Takım unsurlarında olmazsa olmaz etkenler; ortak sorumluluk, bireysel sorumluluk, takım hedefi, takım liderliği, takımdaki roller”dir. Bir takım oluştururken bu etkenlere dikkat ederek sorumluluk paylaşımını bu çerçevede yapmamız gerekli.

Bir takımın iyi koordineli çalışabilmesi için amaca yönelik bazı özellikleri de beraberinde taşıması gerekli. Bir futbol takımında takım hafızası, bir mühendis grubunda tecrübe ve beceri, bir satış firmasında istatistik gibi terimler ön plana çıkmaktadır.”

Erdem, katılımcıların kişisel becerilerini ölçmek için küçük bir test uygulayarak çıkan sonuçları değerlendirdi. Son olarak katılımcıları takımlara bölerek iş becerilerini takım içinde nasıl uyguladıklarını katılımcılara sorarak hataların sebeplerini çözüm yöntemlerini anlattı.