Hollanda Alkmaar Kardeş şehir komitesi üyesi , Hans Tanger ve Rıza Diktaş,Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melih Kahraman’a , makamında ziyarette bulundular.
Görüşme esnasında, bölge yatırımları ve tarım uygulamaları üzerinde duran Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Kahraman; Bakırçay Bölgesinin verimlilik potansiyelinin çok yüksek bir bölge olduğunu belirterek, bölgedeki et ve süt üretiminden ve uygulanan modern tarım yöntemlerinden bahsetti.
Hollanda modern tarım uygulamaları ve hayvancılık bakımından yüksek potansiyele ulaşmış bir ülkedir diyen Kahraman, Türkiye’de de kayıtlı hayvanların tespit edilmesi sonucu yıllık 7800 kg verim ile Hollanda’dan yüksek olduğunu belirtti. Türkiye iklim ve doğal şartlar açısından çok şanslı bir ülke büyük ölçekli hayvan çiftlikleri yer alıyor.100 bin baş hayvan yetiştiren çiftlikler var ve modern tarım uygulamaları ile de yüksek verimler elde ediliyor diyerek Bakırçay bölgesinin ekilebilir alanlarının çok fazla olduğuna dikkat çekerek “Bölgemiz iklim itibari ile bir yıl içerisinde 1 ana ürün ve iki türev ürün yetiştirilebilecek olanaklara sahip, bu özelliğinin de en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.
Modern tarım uygulamalarının daha da gelişmesiyle fevkalade güzel işlerin ortaya çıkacağını belirten Kahraman yörede uzun süredir tarım ile iştigal edildiği için makine ihtiyacı ziyadesiyle yeterli olduğunu ve şuan ihtiyacın, miras yoluyla toprakların bölünmesini engellemek “küçük olsun benim olsun” mantığının önüne geçilmesi ve kolektif işletme ruhunun aşılanarak daha büyük projelere adım atılması olduğunu belirtti.
Bakırçay bölgesi tarım uygulanabilirliği çok yüksek ve verimli bir bölge; Tarım için ise sulama çok önemli faktör şuan yapımı devam eden iki baraj varlığı ve yakın zaman çeşitli koruma yöntemleri uygulanarak geniş alanda sulama ihtiyacına cevap verecek olan Barajın faaliyete geçmesi ile yeterli su ihtiyacına cevap verecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.
Ayrıca Kahraman Yer altı sularının bilinçsizce kullanılması dolayısıyla yaşanan sıkıntılara ve bundan sonraki dönemde yer üstü sularının daha bilinçli kullanılması gerekliliğine dikkat çekti. Çünkü düzgün kullanıldığı takdirde sulama ile ilgili yatırıma ihtiyaç kalmayacak ve sulanabilir topraklar bölgemizi güçlendirecek diyen Kahraman iyi uygulanabilir tarım için suyun önemini anlattı.
Rıza Diktaş ise; bu işlerde planlamanın ve girişimciliğin çok önemli olduğunu ve neden o işin yapılmak istendiğinin öğrenilmesi gerektiğini belirtti.
“Bundan 10 yıl öncesine kadar süt yetiştiricileri planlama yapılmadan geleceği düşünülmeden çok fazla desteklendi ve bir süre sonrada sütün para etmemeye başladı. Bunun üzerine süt hayvanları kesilerek ete dönüştürüldü ve buda süt hayvancılığını ortadan kaldırarak hayvan popülasyonunu olumsuz yönde etkileyerek et fiyatlarını yükseltti ve dışarıdan hayvan ithaline başlandı” diyen Kahraman verdiği örnekle planlı çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlattı.
Kahraman bugün artık sistemin değiştiğini ve projelerin her anının kontrol edildiğini belirterek geleceğe yönelik yatırımların düşünülerek hareket edildiğini belirtti. Alkmaar ziyaretinde de belirttiğimiz gibi Ticaret odası olarak açılacak işletmeler yönlendirilebilmeli, kişiye iş yeri açma hakkı verilmeden, açılacak işletmenin vereceği hizmete ihtiyaç olup olmadığı konusu değerlendirilmeli dedi.
Sizler ile ilgili olarak da; rüzgar enerjisi tesisi oluşturmak için önce bölgede rüzgarın yeterli olduğu tespit edilecek daha sonra oradan yapılacak imalata ihtiyaç olup olmadığı tespit edildikten sonra uygulamaya geçecektir. Bu sistemin oturmasıyla gelişim yaşanabilir diyen Başkan Kahraman doğru planlamalar yapılmadığı takdirde zor durumda kalınabilir dedi.
Tarımsal planlamalar konusunda ziraat odalarının çok iyi çalıştığını belirten Kahraman ekonomi ve yatırım konusunda da gidişatımızın çok iyi olduğunu, Kuzey ege limanının hayata geçmesi ile de çok değişeceğini belirterek , “önemli olan bu gelişime ve değişme inanmak ve yatırımları doğru şekillendirebilmek” dedi.
Önceki yıllarda Hollanda’ya gerçekleştirilen ziyaretin ardından orada yaşayanların doğayla mücadelesini ve icat edilen tarım alanlarından bahseden Kahraman Türkiye’nin elinde jeotermal imkanların ve bunun yanı sıra daha birçok imkanın varlığından bahsederek Hollandalıların ellerinde doğal imkanlar olmamasına rağmen teknolojiyi geliştirerek rekabet için imkanları zorladıklarını belirtiyor. Girişimcilik ve fikri projeye dönüştürebilmek çok önemli diyen Kahraman bu sayede elde edilen verim ile ülke kazanıyor. Herkes verimlilik hesabı yapmalı ve işletmelere alınan personel bilinçli olarak seçilmeli bu mantığı ülkemizde geliştirmeliyiz dedi
Alkmaar Kardeş şehir komite üyesi Rıza Diktaş ise Alkmaarın Bergama’ya bakışının çok sıcak olduğunu belirterek bağların kopmasının mümkün olmadığını söyledi. Türkiye’ye gelince Bergama’ya uğramadan gitmeyen çok sayıda insanın varlığından söz ederek Alkmaarlıları Bergama’ya ısındıran bir çalışmanın başarıyla yürütüldüğünü belirti.
Bergama Ticaret Odası Başkanı Melih Kahraman ise Bergama Alkmaar arası yapılan çalışmaların yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirterek ziyaretleri için teşekkürlerini sundu ve Alkmaaar’ın Bergama için çok önemli bir yer olduğunu belirtti.