Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı zaman, hepsinin arkasında vizyon sahibi başarılı bir girişimcinin bulunduğu görülür. Aradan geçen yıllar zarfında şirketler büyür, ailenin diğer fertleri devreye girer ve şirketler yol ayrımına gelirler; ya başarılı bir şekilde kurumsallaşacaklar ve rekabetin acımasız koşullarında ayakta kalmayı başaracaklardır, ya da daha birinci kuşakta veya takip eden kuşaklarda yok olacaklardır.

Uluslararası istatistiklere göre aile şirketlerinin üçüncü kuşaktan sonra ayakta kalma oranı yüzde on üçtür. Bu oran ülkemizde yüzde beştir.

EĞİTİMİN AMACI

* Kobilerde şirketleşmenin önemini

* Doğru işletmecilik ve yönetim süreçlerinin oturtulmasını,

* Doğru büyüme stratejilerinin belirlenmesini,

* Şirket ve ailenin stratejik yaklaşımlarında ortak vizyon tespiti

* Büyümenin finansmanı

* Doğru finansman kaynaklarına ulaşmada gerekli altyapının hazırlanmasını

* Aile ve şirket ilişkilerinin düzenlenmesini

* Aile anayasasının hazırlanmasını

* Aile üyelerinin yönetime hazırlanması ve kazandırılmasını

* Profesyonel yöneticilerin oluşturacağı vekil maliyetinin önlenmesini,

* Profesyonel yöneticiler ile aile arasında asimetrik bilgi nedeni ile oluşacak yetki ve çıkar çatışmalarının önlenmesini,

* İç kontrol ve risk yönetimi mekanizmalarının oturtulmasını göstermektir.

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ ÜÇ MODÜLDEN OLUŞMAKTADIR.

Birinci Modül: Aile İşletmesinde Kurumsal Alt Yapının Oluşturulması

İkinci Modül: Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetime Geçiş

Üçüncü Modül: Büyüme Stratejileri ve Büyüme Finansmanında Kurumsallaşmanın Önemi

Birinci Modül: Aile İşletmesinde Kurumsal Alt Yapının Oturtulması

* Aile şirketlerinin gücü, taşıdığı riskler (aile ve şirket işlerinin ayrılması gereği),

* Kurumsallaşamama sorununun yol açtığı riskler

* Şirketin güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti, gerekli kurumsal süreçlerin oturtulması

* Aile şirketlerinde beş önemli felsefe

* Aile şirketlerinde dört önemli politika

* Aile şirketlerinde alınması gereken dersler

-Kurucu tarafında yönetilme süreci

-Kardeşlerin ortaklığı

-Kuzenlerin işbirliği

* İstihdam ve yükselme politikalarının tespiti

* Liderlik

* İstihdam ve yükselme politikalarının tespiti,

* Aile anayasası kavramı, hazırlanması, içeriği

* Liderlik

* Aile fertleri arasında görev dağılımı, performans değerlendirmesi, ücret tespiti

* Şirket yönetiminde olan ve olmayan aile fertleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi

* Gelecek nesillerin işe hazırlanması, devir planlaması

İkinci Modül: Aile şirketlerinde Kurumsal Yönetime Geçiş

*Aile anayasası kavramı, hazırlanması, içeriği

*Yönetim kurulu– aile meclisi ayrımı

*Yönetim kuruluna aile dışından üye alınması

*Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin rolü ve önemi

*Etkin ve verimli yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi

*Yönetim kuruluna danışmanlık hizmetlerinin alınması

*Aile üyeleri de dahil, yönetim kurulunun hak ve menfaatlerinin belirlenmesi

Üçüncü Modül: Büyüme Stratejileri ve Büyümenin Finansmanında Kurumsallaşmanın Önemi

*Büyüme süreçleri ve stratejileri

*Şirket evlilikleri

*Büyümede finansmanın önemi ve doğru finans kaynağına ulaşmanın yolları

*Özkaynak arttırımı ile büyüme

*Banka kredilerinden yararlanma

*Özel sermaye (private equity) veya girişim sermayesinden yararlanma

*Borsaya açılma

*Şirket tahvil ve bonolarının ihracı

*Büyürken iç kontrol ve risk yönetiminin oturtulması

EĞİTİMCİ

Dr. Güler Manisalı Darman 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş ve yüksek lisansını Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde, doktorasını Başkent Üniversitesi Muhasebe-Finans Bölümü’nde tamamlamıştır. ICC Finansal Hizmetler ve Sigortacılık Komisyonu Başkan Yardımcısı olan Dr. Güler Manisalı Darman, European Corporate Governance Institute (ECGI) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin de üyesidir. Ayrıca, American-European Community Association (AECA) Türkiye Liason Officer’i olarak seçilmiştir. 2004 yılında ICC tarafından “Corporate Governance Worldwide” adlı kitabı basılmış ve 130 ülkede satılmaktadır. Son iki yılda, İngiltere, Fransa, İtalya, Çin, Japonya, Güney Afrika, Fas, İsveç, Norveç, Dubai, Prag ve Türkiye’de bir dizi konferanslarda tebliğler sunmuş, seminerler vermiştir. TOBB çatısı altında bulunan ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından “Küresel Ekonomilerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Türkiye” kitabı basılmıştır. Ayrıca, “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sürecinden Kurumsal Yönetime Doğru” başlıklı bir e-kitabı bulunmaktadır. Güler Manisalı Darman, ayrıca TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, kurumsal yönetim dersleri vermektedir.