Değerli üyelerimiz,

30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile daha önce 31 Ocak 2021 olan başvuru süresi 28 Şubat 2021 tarihine, 28 Şubat 2021 olan ilk taksit ödeme süresi ise 31 Mart 2021 tarihine uzatılmıştır.

– Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamıza şahsen gelerek veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

– Yapılandırmaya başvuran üyelerimiz borçlarını peşin veya 6 taksit şeklinde ödeyebilecektir. Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları silinecektir.

– Vergi Mükellefiyeti sona eren, Oda kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona ermeden önceki borçlar için yapılandırma yapılabilecektir.

– Yapılandırmada taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyelerimizin;

İlk Taksitini 31/03/2021 tarihinde ödemek suretiyle aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte 31/08/2021 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

-Toplam anapara borç tutarı, yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirilebilecektir.

Başvuru, Odamıza aşağıda örneği bulunan Dilekçe ile Fiziksel olarak yapılabileceği gibi, info@berto.org.tr adresine de gönderilebilir. Ayrıca 01/12/2020 tarihinden itibaren TOBB Üyelik Sistemi (https://ebelge.tobb.org.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Ek1: Dilekçe