Değerli Üyemiz,

TOBB’dan alınan 04.01.2021 tarih ve 23 sayılı yazıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, ülkemizin Cosme programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve faydanın en üst düzeye çıkmasını teminen; COSME kapsamında açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeli olan kurum/kuruluşlara yönelik eğitim ve çalıştaylar düzenlendiği belirtilmektedir. Bu etkinliklerin takibi cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabilmektedir.

Saygılarımızla,

Yazı içi tıklayınız.