18.04.2016 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanun ile 22.02.2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara Dayanılarak Hazırlanan ‘’Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22) 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Proje başvuru süresi 90 gün olup, proje ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Başvuru için son tarih 11 Aralık 2017 ‘dir. Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılacaktır.
Yatırım konularında hibeye esas %50’sine hibe desteği verilir. Hibe alt tutarı 30.000 Türk lirasıdır. 30.000 TL’nin altındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.
İlimizde;
a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2017/22 No’lu (12. Etap) Tebliğ’in tanıtım toplantısı 27.09.2017 tarihinde Saat: 14:00’de İl Müdürlüğümüz B Blok Toplantı Salonunda yapılacaktır. Toplantıya konuyla ilgilenen tüm kişi, kurum, kuruluşlar davetlidir.
Detaylı Bilgi İçin: http://izmir.tarim.gov.tr/Duyuru/308/Kkydp-12-Etap-Uygulama-Esaslari-Yayimlandi adresini ziyaret edebilirsiniz.