Değerli Üyelerimiz,

TOBB’dan alınan 03.07.2020 tarih ve 5682 sayılı yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu’nun KOBİ’lere yönelik destek ve hibeleri hakkında 7 Temmuz 2020 Salı günü saat 16.00’da internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü‘nün katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde kırsal kalkınma destekleri aktarılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkında soruları cevaplandırılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.