Değerli üyemiz,

Pandemi ile kullanımı daha çok artan kartlı ödemelerin kadın girişimciler kabul edilmesini sağlamak ve bu yolla onların dijital dönüşümlerine katkı sunmak amacıyla Birliğimiz ve Visa işbirliğinde Akıllı KOBİ Platformu çerçevesinde “Kadın Girişimciler İçin POS Desteği” kampanyası başlatılmıştır. Kampanyada, başvuranlar arasından kriterlere uyan ve belirlenen tarihler arasında ilk kez POS cihazı satın almış 1.000 kadın girişimciye 500 TL nakdi destek sağlanmaktadır.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kadın girişimciler https://akillikobi.org.tr/pos-destegi/ adresinden başvuru yapabilmektedir. Başvuru kriterleri aşağıda yer almaktadır.

– Kadın girişimci olarak ticari işletmenin sahibi olunması veya kadın girişimcilerin şirketteki payının en az %51 olması
– Ticari işletmenin/Şirketin TOBB’a bağlı Oda/Borsalara ve Ticaret Sicil’e kayıtlı olması
– Desteğe konu POS Makinesinin, ticari işletmenin/şirketin ilk POS makinesi olması ve 1.1.2021 tarihinden sonra satın alınmış olması

Bu kapsamda kampanyanın duyurulması için hazırlanan poster, billboard ve raket görselleri Akıllı KOBİ Platformu’nun Medya Merkezi’nde yer almaktadır. Akıllı KOBİ Platformu Medya Merkezi’ne https://akillikobi.org.tr/medya-merkezi/ adresinden ulaşılabilmektedir.