Categories Archives: Duyurular

YILLIK İŞLETME CETVELİ HAKKINDA.

Değerli üyelerimiz, Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmalar tarafından her yıl başından itibaren ilk 4 ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetveli’nin 2021 Nisan ayı sonunu beklemeden http://sanayisici ...

AİDAT YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI.

Değerli üyelerimiz, 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile daha önc ...

ONLINE EXPORT AKADEMİ.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından e-ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerimize destek olmak amacıyla, UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. ile işbirliği içinde oluşturulan “Export Akademi”, ...

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe Desteği verilecektir. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 90 (Doksan) gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usu ...

AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BAŞLADI.

Değerli Üyemiz, Resmi Gazete’nin 17 Kasım 2020 Salı tarih ve 31307 no’lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka ...

DİKİLİ TDİOSB TANITIM FİLMİ.

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Güçlü Türkiye’nin Sürdürülebilir Tarımsal Üretim Merkezi olma hedefiyle çıktığı yolda hızlı adımlarla ilerlemektedir. Jeotermalin yanı sıra güneş, rüzgar ve biyogaz ...