Categories Archives: Duyurular

Kınık TDİOSB 2021 Yılı Sunumu.

Odamızın da kurucu ortağı olduğu Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi 2021 yılı sunumunu buraya tıklayarak daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. ...

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ.

8-9 Şubat 2021 tarihlerinde video konferans yöntemiyle Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilecektir. E-Ticaret ve E-İhracat Uygulamaları gibi pek çok güncel konuya değinilecek olan seminer bitiminde katılımcılara Katılım Sertif ...

ONLİNE EXPORT AKADEMİ (28 OCAK 2021).

Değerli üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, başta kadın ve genç girişimcilerimiz olmak üzere, ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lerimizin bilgi, deneyim ve n ...

MÜŞAVİRE DANIŞIN UYGULAMASI HK..

Değerli üyelerimiz,  a) Ticaret Bakanlığı’nın 13.01.2021 tarihli ve E-29077148-580-00060546263 sayılı yazısı. b) Ticaret Bakanlığı’nın 08.01.2021 tarihli ve E-29077148-580-00060468412 sayılı yazısına istinaden; Ticaret Bakan ...

ONLINE EXPORT AKADEMİ (28 OCAK 2021).

Değerli üyelerimiz, Kadın ve genç girişimcilerimize ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, rekabet avantajı olan sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek amacıyla ...

2021 TARTI ALETLERİ DAMGA BAŞVURUSU.

Değerli üyelerimiz, 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı resmi gazetede çıkan ölçü tartı aletleri yönetmeliği 01/01/2021 tarihinden itibaren başkanlık TSE’yi (türk standartları enstitüsü) yetkilendirmiştir. Bahse konu olan 2000 kg ...

İZMİR’İN E-TİCARET KÖPRÜSÜ.

Değerli üyelerimiz, İzmir Ticaret Odası ve ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı işbirliği ile düzenlenen “İzmir’in E-Ticaret Köprüsünü Kuruyoruz. İlk Durak: ABD” etkinliği 20 Ocak 2021 Çarşamba günü 14:00-15:30 saatle ...

AB COSME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU.

Değerli Üyemiz, TOBB’dan alınan 04.01.2021 tarih ve 23 sayılı yazıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliğ ...

DigiKamp Dijital Dönüşüm Yarışması.

Ticaret Bakanlığı’nın ülkemizdeki dijitalleşme ve inovasyonun geliştirilmesi için attığı adımlardan biri olan DigiKamp Dijital Dönüşüm Yarışması için detaylı bilgiye ve başvuru ekranına www.digikamp.gov.tr adresi üzerinden ul ...