Değerli üyelerimiz,

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen yazıda; üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Birliğin de girişimleri sonucunda 19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete’de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Talimat Tebliğindeki Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlandığı bildirilmiştir. Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren TOBB tarafından hazırlanan karşılaştırma tablosu ile Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız. 

Ek1 – Karşılaştırma Tablosu
Ek2 – Bilgi Notu