Şerit Komutlarını Atla

DUYURULAR

İsrail'in Gazze'deki sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin'de can ve mal kaybı şiddetini arttırarak devam etmektedir. Filistin halkının büyük bir kısmı açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele etmektedir. Bölgedeki insanların hayat şartlarının ağırlığı, insanların çaresizliği göz önünde bulundurulduğunda, kamu kurum ve kuruluşları,sivil toplum örgütleri ile halkımızın insanlık görevi ortak bilinciyle yapacağı yardımlar çok anlamlı olacağı gibi, büyük önem de taşımaktadır.

Başbakanlık Makamının 2018/10 no'lu genelge emirleri gereği; halkımızın da beklentisi doğrultusunda dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla İzmir Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yardım kampanyası başlatılmıştır.

Aşağıda bulunan banka hesap numaralarına yardımlarınızı gönderebilirsiniz.

T.C. ZİRAAT BANKASI KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBESİ:

TL-HESAP IBAN NO: TR2000 0100 2533 5555 5555 5073

BANKA SWIFT KOD NO: TCZBTR2A

T. VAKIFLAR BANKASI A.O. TUNALI HİLMİ ŞUBESİ:

TL-HESAP IBAN NO: TR1200 0150 0168 0072 9453 1452

BANKA SWIFT KOD NO: TVBATR2AXXX

T.HALKBANKASI A.Ş. BAKANLIKLAR ŞUBESİ:

TL-HESAP IBAN NO: TR7200 0120 0910 8000 0500 0225

BANKA SWIFT KOD NO: TRHBTR2A

T.C. ZİRAAT KATILIM BANKASI ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ :

TL-HESAP IBAN NO: TR2200 2090 0000 4123 0300 0001

BANKA SWIFT KOD NO:ZKBATRISXXX

T. VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ:

TL-HESAP IBAN NO: TR3600 2100 0000 0163 4800 0002

BANKA SWIFT KOD NO: VAKFTRISXXX (30.05.2018)

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası ile, turizm konusunda farkındalığı arttırmak,iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amaçlanmaktadır.Bu nedenle, kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra, turizme doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayan işletmeler ve meslek kuruluşlarınca yapılacak katılımlar da önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektörde faaliyet gösteren işletmelerden Turizm Haftası'na özel indirimler,özel menüler,özle programlar veya özel turlar gerçekleştirilmesi istenmektedir. (30.03.2018)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre,Genel Müdürlükler tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik desteği ile yürütülen "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi" kapsamında "Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması" düzenlemiştir.

Türkiye'de şirket düzeyinde sosyal diyalog mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla mevcut şirket uygulamalarının belirlenmesi ve iyi uygulamaların tespit edilerek kamuoyuna tanıtılması yoluyla desteklenmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın detaylı bilgilerini www.csgb.gov.tr ve www.sosyaldiyalog.org adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize... (14.02.2018)

2018 yılı uygulamalarına yönelik Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından kapsama alınacak riskler, ürünler ve prim desteği oranlarına ilişkin "Tarım Sigortaları Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü B Blok toplantı 21 Şubat 2018 tarihlerinde saat 13:30'da yapılacaktır. Bilgilerinize... (14.02.2018)
24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin(KHK) ilgili hükümleri doğrultusunda,mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tütün mamulü ve alkollü içki satışı yapanlar adına Satış Belgesi düzenlenmesi işlemleri dahil bazı görevleri Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na devredilmiştir.

Tütün Mamulleri ve Alkolü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi doğrultusunda,2017 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2017 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak-Mart aylarına isabet eden dönemde 2018 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

Süre uzatım işlemi, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıcıların,açık alkolü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının ardından Bakanlığımız il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirilecektir.

Satış Belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazartesi günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra (tütün mamulü, alkol ve alkolü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8. maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkolü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.

Mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan satış belgelerinin 2018 yılı süre uzatım işleminin yapılması halinde belgeler, 1 Mayıs 2019 tarihine kadar dolaşımda bulunacaktır. (09.02.2018)

Bratislava Ticaret Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'deki firmalarımız tarafından yapılan bazı başvurularda, internet dolandırıcıları tarafından Slovakya'da bulunan bazı bankaların hesaplarının kullanıldığı belirtilerek, firmaların ticari faaliyete konu ödemeleri için Slovakya'daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmaların maddi kayba uğradığı belirtilmektedir.Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ilgili firma ve banka ile temasa geçilerek teyit alınması gerekmektedir. Bilgilerinize... (05.02.2018)
2018 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nde Uluslararası İthalat Fuarı düzenlenecektir.Çin Halk Cumhuriyeti firmaları ile ticari ilişkileri olan ya da ticaret yapmak isteyen firmaların, odamız tarafından tahsis edilen Çin Halk Cumhuriyeti Uluslararası İthalat Fuarı katılım talep formunu 28 Aralık 2017 tarihine kadar doldurmanız gerekmektedir. Bilgilerinize... (29.11.2017)
Kamu İhale Kurumu ve TOBB işbirliğinde 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla bir sempozyum yapılacaktır. Sempozyuma katılmak için www.tobb.org.tr adresi üzerinden sempozyum ismine açılmış banner üzerinden online kayıt yapılması gerekmektedir.Bilgilerinize (17.11.2017)

İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu,"İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.

İşyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Değişiklik taleplerinin İş yeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları ile odamız aracılığıyla en geç 7 Aralık 2017 tarihine kadar bildirmeniz gerekmektedir. Tehlike Sınıfı Değişikliği Başvuru formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize... (16.11.2017)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar yapılan açıklamalar aşağıdaki linkte ifade edilmiştir.

Konu Başlığı: MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DUYURU

http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=duyuruliste&Il=1 (26.09.2017)

Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya göre, Bakanlıkları tarafından gerçekleştirilen Tehlikeli Madde denetimleri sırasında tereddüt hasıl olan bir kısım konu hakkında açıklama yapılmıştır:

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istidam edip,anlaşmanın veya iş akdinin fesheldimesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşundan (TMDK)hizmet almayan işletmelere,resmi gazetede yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi 4. fıkrasına göre 3000 TL kadar idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

TMGD istihdam etmeyen veya TMGDK'dan bu hizmeti almayan işletmelere söz konusu Yönetmeliğin 28. maddesi 4.fıkrası gereğince para cezası uygulanmaktadır.

Gümrük Müdürlüklerinden konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeli malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksiklikleri tespit edilmesi halinde, konteyner/tank konteyner levha ve işaretlemeleri için hem taşıyıcıya hem de göndericiye ayrı ayrı olmak üzere, göndericiye 1000 TL taşıyıcıya 500 TL ve taşıt üzerindeki işaretlerde de eksiklik tespit edilmesi durumunda taşıyıcıya ilave 500 TL idari para cezası uygulanmaktadır. (22.09.2017)

Bilim,Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından hazırlanan "Türkiye'de İhtiyaç duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket"i 25 Eylül 2017 tarihine kadar http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr doldurmanız önemle rica olunur. (18.09.2017)
KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü olarak, Başkanlığımız destek programlarına yönelik "ücretsiz" bilgilendirme seminerleri düzenlemektedir. Seminerlerde, KOSGEB beri tabanına kayır süreci, KOSGEB destek programları, destek üst limitleri ve desteklerden yararlanma süreci hakkında genel bilgiler aktarılacaktır.Seminer takvimi şu şekildedir:

20 Eylül 2017 - KOSGEB Destek Programı - 09:30-12:00

04 Ekim 2017 - KOSGEB Destek Programı - 09:30-12:00

18 Ekim 2017 - KOSGEB Destek Programı - 09:30-12:00

01 Kasım 2017 - KOSGEB Destek Programı - 09:30-12:00

15 Kasım 2017 - KOSGEB Destek Programı - 09:30-12:00

29 Aralık 2017 - KOSGEB Destek Programı - 09:30-12:00

11 Aralık 2017 - KOSGEB Destek Programı - 09:30-12:00

25 Aralık 2017 - KOSGEB Destek Programı - 09:30-12:0 (15.09.2017)

İran İslam Cumhuriyeti Anzali Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgesi Kurumunca 19-29 Eylül 2017 tarihleri arasında, Anzali Uluslararası Fuar ve Seminer Merkezi'nde, Uluslararası Göz Sağlığı Fuarı düzenlenecektir. Fuarla ilgili detaylı bilgilere www.wssps-un.org/convention adresinden ve 0098 21 888 75 831 no'lu telefondan öğrenebilirsiniz. Duyurulur. (11.09.2017)
Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik,ticari,ihracat ve ithalat ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu(SANKON) Ankara'daki Afrika Kordiplomatik Büyükelçilikleri İşbirliğiyle,16-18 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara Green Park Hotel'de "Türkiye ve Afrika arasında Ekonomik İşbirliği Konferansı" düzenlenecektir. Bilgilerinize sunarız. (11.09.2017)
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıya göre 'Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Üye DEvletlerine Tüketim Maddelerinin İhracatı, KOBİ Piyasaları;Sorunlar ve Çözümler' teması ile 12 Ekim 2017 tarihinde Moskova'da İş Forumu Özel Toplantısı düzenleneceği bildirilmiştir.

CICA etkinliği ile eş zamanlı olarak B2B etkinliğinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. B2B etkinliğinde giyim, ayakkabı, tekstil ürünleri, hijyen ürünleri,dekorasyon ürünleri ve kültürel ürünler üreten firma temsilcileri arasında görüşmeler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Toplantıya katılacak işletmelerin 30 Eylül 2017 tarihine kadar odamızdan katılım formu temin etmesi, doldurulan formların iseintdep@deloros.ru, a.suchkov@rmcapital.ru ve KondratevaSK@economy.gov.ru adreslerine iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize... (08.09.2017)

2016 yılından başlayarak ülkemizden İran İslam Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, dış ticarete konu olan bazı belgeler,n İran'ın diplomatik temsilciliklerince onaylanması şartı getirildiği bilinmektedir. Bu şartın ihracatçılarımıza zaman kaybettiren bürokratik engellere ve çoğu durumlarda yüksek maliyetlere neden olduğu da kamuoyunca bilinen hususlar arasındadır.

Bu çerçevede, İran menşeli eşya ithalatında istisna olmaksızın imza ve mühür tasdiki aranmasına yönelik uygulama, 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlatılarak, bu tarihten önce(bu tarih dahil) yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış eşyanın ithalatında , bu durumu tevsik eden yükleme belgelerinin (konşimento, CMR, vs.) ibrazı halinde 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle imza ve mühür tasdiki aranmayacak, 21 Eylül 2017 tarihinden başlayarak tüm ürünler için imza ve mühür tasdiki aranacaktır. (22.08.2017)

İhtiyaç fazlası taşınmazların satışı, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliği'nin 21,22 ve 23üncü maddelerine göre açık arttırma usulüyle gerçekleştirilecektir. Bahse konu taşınmazlardan, tapuda İzmir ili, Urla ilçesi, Camiatik Mahallesi, 315 ada, 2 parselde kayıtlı 78,44 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Kargir Kahvehane,Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 38878 ada, 8 parselde kayıtlı 50,00 m² Tek Katlı Kargir Evin 13/25 hissesi, Bergama ilçesi, Zafer Mahallesi, 1313 ada, 4 parselde kayıtlı 8.308,20 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz ve Karabağlar ilçesi, Bozkaya mahallesi, 2885 ada, 20 parselde kayıtlı 525,00 m² yüzölçümlü Üç Kuyuyu Havi Tarla vasıflı taşınmazlar satışa sunulacaktır. Bilgilerinize... (14.08.2017)
Türk Eximbank'a kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat sağlamak isteyen kişilerin olduğu duyumlarının alındığı belirtilerek ihracatçıların bu kişilere kesinlikle itibar etmemesi önemle duyurulur. (04.08.2017)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, maden atıklarının yönetiminde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve ülke genelinde etkin bir yönetim modelinin oluşturulması amacıyla, 2006/21/EC sayılı AB Maden Atıkları Direktifi ile uyumlu olarak hazırlanan ve 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliği'nin 15 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğini hatırlatmaktadır.

Bu tarihten itibaren maden atıklarının yönetimine ilişkin iş ve işlemlerin, söz konusu Yönetmelik ve maden atıklarının yönetimi hususunda bahse konu Bakanlık tarafından çıkarılacak alt mevzuat hükümleri doğrultusunda tesis edileceği belirtilmektedir.Detaylı bilgi için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715-3.htm (03.08.2017)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından emeklilerin sorun ve beklentilerine yönelik tespitlerin yapılarak emekli dernekleri, işçi sendikaları, akademisyenler ve diğer paydaşların katılımları ile uzman görüşlerinin paylaşılacağı Kasım ayında Ankara'da iki gün sürecek "Uluslararası Emeklilik Sempozyumu" düzenlenmesi planlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, çalıştayda değerlendirmek üzere emeklilik ile ilgili sorunları ve beklentileri 9 Ağustos 2017 tarihine kadar odamıza bildirmesi önemle duyulur. (31.07.2017)

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 nolu Kanun 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve geçici madde eklenmiştir. Eklenen Geçici 3. maddesinde belirtildiği gibi "Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9.maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır.Bu Kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmaz."hükmü getirilmiştir.

Ayrıca aynı Kanun'un 3. maddesiyel 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 1. maddesinin 1. ve 2. fıkrası"Bir maddenin vasıf, şekil, hassa ve terkibini makine, cihaz, tezgah, alet ve diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer." şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre odamıza kayıtlı olan sanayi işletmelerinin yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre idari para cezasına maruz kalmaması için, Sanayi Sicil Sistemine kayıt yaptırmayıp Sanayi Sicil Belgesi almayan işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar Sanayi Sicil Sistemi'ne kayıt olmaları, meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin de Sanayi Sicil Kanunu'na göre Sanayi Sicil Sistemine kaydolmaları gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız. (20.07.2017)

19.06.2017 Tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 13:50'de açık arttırmalı dikili ağaç ihalesi ve 14:00'da açık arttırmalı orman emvali ihalesi Bergama Belediyesi Ilıca Tesisleri'nde toplanacak komisyon huzurunda açık arttırmalı olarak satış yapılacaktır. Bilgilerinize... (13.06.2017)
08.06.2017 Tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:00'da açık arttırmalı orman emvali ihalesi Bergama Belediyesi Ilıca Tesislerinde toplanacak komisyon huzurunda açık arttırmalı olarak satış yapılacaktır. Bilgilerinize... (02.06.2017)
11.05.2017 Tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:00'da açık arttırmalı dikili ağaç ihalesi 14:10'da açık arttırmalı orman emvali ihalesi Kınık Öğretmenevi'nde toplanacak komisyon huzurunda açık arttırmalı olarak satış yapılacaktır. Bilgilerinize... (08.05.2017)
24.04.2017 Tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:00'da açık arttırmalı orman emvali ihalesi Bergama Belediyesi Ilıca Tesisleri'nde toplanacak komisyon huzurunda açık arttırmalı olarak satış yapılacaktır. Bilgilerinize... (20.04.2017)
Dışişleri Bakanlığı, ikili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgili yazıya göre, Cezayir Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, adı geçen ülkede 2015 yılında ilk defa dış ticaret açığı verildiği, bu nedenle, 2016 yılında, otomobil, inşaat demiri ve çimento ithalatında kota uygulamasının başlatıldığına değinilerek, Cezayir Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya istinaden, 2017 yılında sanayi ve tarımsal ürünün ithalatı ile ilgili olarak ithalatçı firmalar için lisans alınması koşulunun ilan edildiği bildirilmektedir. Bilgilerinize... (19.04.2017)
KOBİ'lerin Kurluş aşamasından başlayarak faaliyete geçmesi, ürün veya hizmet üretmesi, pazarlaması, desteklere erişimi ve nihayet kapanış aşamasına kadar tüm konularda rehberlik eden ve ihtiyaç duydukları birçok bilgiyi bir arada sunan KOBİ Bilgi Sitesinin artık günümüz itibariyle hem teknolojik hem de içerik bakımından güncellenmesi ve zenginleştirilmesi konusunda yenileme çalışması kapsamında, sizlerin de görüşleri sitenin geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda KOBİ Bilgi Sitesi hakkında görüş ve önerilerinizi almak üzere, www.kobi.org.tr adresi altında bir beklenti anketi uygulamasına başlanmıştır. KOBİ Bilgi Sitesinde yer alan anketi 18/04/2017 tarihine kadar doldurarak, bu çalışmaya katkı sağlayabilirsiniz. Bilgilerinize... (14.04.2017)
14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Devlet Başkanı Xi Jinping ev sahipliğinde Pekin'de düzenlenecek olan 'Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu' isimli DEvlet ve Hükümet Başkanları zirvesine Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKÇİ'nin katılım sağlayacaklarının öngörüldüğü belirtilmektedir.

"Kuşak ve Yol: Ortak Refah için İşbirliği" teması altında gerçekleştirilecek olan söz konusu Zirve'de, Yatırımlar ve Ticaretin Kolaylaştırılması, Politikaların Eşgüdümü, Altyapı Geliştirme, Kültürel ve Sosyal Bilgi Alışverişi ve Düşünce Kuruluşları Arasında İletişim başlıklı oturumlar düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmektedir. Anılan oturumlarda ticaret, yatırım, tarım, ulaştırma, enerji ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedilmektedir. Bilgilerinize... (14.04.2017)

13.04.2017 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:00'da açık arttırmalı orman emvali ihalesi Bergama Belediyesi ılıca tesislerinde toplanacak komisyon huzurunda açık arttırmalı olarak satış yapılacaktır. Bilgilerinize... (07.04.2017)
04.04.2017 Tarihine rastlayan Salı günü saat 14:00'da açık arttırmalı orman emvali ihalesi Kınık Öğretmenevi'nde toplanacak komisyon huzurunda açık arttırmalı olarak satış yapılacaktır. Bilgilerinize. (27.03.2017)
Ulusal, bölgesel veya yerel düzeye girişimciliğin ve KOBi'lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı ve başarılı model ve projeler geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen karar doğrultusunda, yarışma beş kategoride gerçekleştirilecektir.

1-Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi,

2-Yeteneklere yatırım yapmak,

3-Girişimcilik ortamının geliştirilmesi,

4- İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi,

5-Sorumlu girişimcilik.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ulusal seçim süreçleri sonunda her ülkeden belirlenen iki aday Komisyon'a bildirilecek olup, başvurular bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü ayrıca, tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir.

Başvurular, projenin en az iki yıl boyunca uygulanmış, orijinal, yenilikçi ve tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkıları açısından değerlendirilecek olup, başvuru formu www.kosgeb.gov.tr web adresi ana sayfasında ve duyurular başlığı altında bulunmaktadır. (16.03.2017)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk ÇELİK başkanlığında bir heyetin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Tarım Bakanlığı, Kalite Kontrol Denetim ve Karantina Genel İdaresi (AQSIQ) ile Akreditasyon ve Sertifikasyon İdaresi(CNCA) ile görüşmelerde bulunmak üzere 2-4 Nisan 2017 tarihlerinde ÇHC'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilmiştir.Birliğimizden ÇHC ile ülkemiz arasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konular, varsa sorunlar ve işbirliği önerileri ile ilgili bilgi notları talep edilmektedir. Bilgilerinize... (10.03.2017)
16.03.2017 Tarihine rastlayan Perşembe Günü Saat 14:00 ve 14:10'da açık arttırmalı dikili ağaç ve orman emvali ihalesi Bergama Belediyesi Ilıca Tesisleri Salonu'nda toplanacak komisyon huzurunda açık arttırmalı olarak satış yapılacaktır. Bilgilerinize... (09.03.2017)
Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 14.02.2017 tarihli ve 11983607 sayılı yazıya göre, Belarus'un Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri dahil toplam 80 ülke vatandaşına yönelik olarak 5 günü aşmayan turistik seyahatlerde vize uygulanmaması yönünde aldığı kararın ardından Rusya'nın Belarus sınırı üzerindeki bazı gümrük bölgelerini devreye alması hususunda Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği(IRU) Moskova Birimi tarafından açıklama yapılmıştır.Söz konusu açıklamaya göre,üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'dan Rusya'ya Belarus üzerinden transit geçişleri ile ilgili bir Rusya vizesi bulunsa dahi, bu bölgede resmi sınır geçiş noktası olmamasından dolayı Rusya'ya geçişlerine izin verilemeyeceği kaydedilmiştir. Bilgilerinize... (03.03.2017)
Al-Iktissad Wal-Aamal Group(AIWA) tarafından 12. Türk-Arap Ekonomi Forumu (TAF'2017) 23 Mart 2017 tarihinde Swissotel Bosphorus, İstanbul'da gerçekleştirilecektir.Bahsekonu etkinlik Birliğimizce de desteklenmektedir.

Bankacılık, finans, enerji, inşaat, gayrimenkul, müteahhitlik, savunma sanayi ve ulaştırma temel konu başlıkları ile toplanacak olan TAF'2017 kapsamında mevzuat değişiklikleri ve ekonomide yapılan yeni düzenleme ve benzeri konuların ele alınacağı oturumlar gerçekleştirilecektir. Forum kapsamında ayrıca, İslami bankacılık, Türkiye ve Arap ülkelerinde yatırım fırsatları, değişen global dengeler ve bölgemize etkileri konuları ele alınacaktır.

TAF 2017'ye katılmak isteyenlerin http://www.turkisharabeconomicforum.com adresinde yer alan Kayıt Formunu doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca katılım formuna, Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Yurtiçi Etkinlikler" bölümünden ulaşabilmektedir. Bilgilerinize... (28.02.2017)

Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve THY işbirliğinde ülkemiz pazar payının artırılması ve iki ülke girişimcilerinin buluşturmak amacıyla 27-31 Mart 2017 Tarihleri arasında Gine'nin Konakri şehrine ticari heyet ziyareti gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, oluşacak ticari heyete katılmak isteyen işletmelerin 10 Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bilgilerinize... (28.02.2017)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürülüğü'nden 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren "TEhlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince tehlikeli maddelerin yurt içinde taşınmasında kullanılan ancak ADR gerekliliklerini karşılamayan 2014 model yılı ve öncesi araçlar için alınması zorunlu olan Taşıt Uygunluk/ADR Uygunluk Belgesine ilişkin muayene ve belgelendirme işlemlerine, Bakanlıkları tarafından bu konuda yetkili kuruluş olarak atanmış Türk Standartları Enstitüsü tarafından yetkilendirilen muayene merkezleri ile muayene merkezi bulunmayan illerde yer alan isim ve adresleri www.tmt.tse.org.tr internet adresinde belirtilen üretici yerlerinde başlandığı bildirilmektedir. Ayrıca, uygulamanın başladığı zamandan bugüne kadarki süreçte uygunluk belgesi almak üzere başvuruda bulunan araç sayısının Durum Tespit Belgesi alan araç sayısına karşılık çok düşük kaldığı vurgulanmaktadır.

Bu itibarla; tehlikeli maddelerin yurt içinde taşınmasında kullanılan ancak ADR gerekliliklerini karşılamayan 2014 model yılı ve öncesi araç sahiplerinin,bu araçlar ile ulusal sınırlar dahilinde taşımacılık faaliyetlerini sürdürebilmeleri için,anılan Yönetmeliğin Geçici 1 inci madde hükmünde belirtilen takvime göre;

2014 model yılına sahip araçların 01/07/2017 tarihine,

2013 model yılına sahip araçların 31/12/2017 tarihine,

kadar, muayene sürecini de dikkate alarak süre bitimini beklemeden Taşıt Uygunluk Belgesi almak üzere bu merkezlere randevu başvurusunda bulunmaları,ileride oluşması muhtemel yoğunluklar nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi ve halen sürdürmekte oldukları tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini bu tarihten sonra da sürdürebilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Bilgilerinize... (28.02.2017)

23.11.2016 Tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Genel Tebliğ'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında, 15.08.2017 tarihinden itibaren "Onaylanmış Kişi Statü Belgesi" tek tip olarak verilecek olup, bu belge ile, sözkonusu belge sahiplerine gümrük işlemlerinde bir takım kolaylıklar sağlanacaktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya göre,değişikliklerin işlenmiş halini içeren tebliğ metnine http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/oks-tebligi-degisikligi-duyurusu adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize... (27.02.2017)

İzmir'de 28.02.2017 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Toplantı Salonu'nda "Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği" konulu bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Bilgilerinize... (27.02.2017)
23.02.2017 Tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:00'de açık arttırmalı orman emvali ihalesi Kınık Öğretmenevinde toplanacak komisyon huzurunda açık arttırmalı satış yapılacaktır.Bilgilerinize (21.02.2017)
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi'nden alınan bilgiye göre, taraflarınca yapılan sektör değerlendirme toplantılarında, kuruluşları tarafından ülke çapında yer alan iş yerlerinden satın alınan ürünlerin nakliyesinde bazı bölgelerde faaliyet gösteren taşıma kooperatifleri/firmalarınca fahiş fiyat istendiği, ürünün kendilerine taşıttırılması halinde ise engellemelerde bulunulduğunun dile getirildiği ve yaşanan soruna çözüm bulunması yönünde talepler alındığı belirtilmektedir.

Konunun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na aktarıldığı ve somut şikayetlerle ilgili Bakanlıklarca yapacakları araştırma sonucunda ilgililer hakkında müeyyide yoluna gidileceği bilgisinin alındığı ifade edilerek, konuya istinaden taşımayı engelleyen kişi ya da kooperatiflerin anılan Bakanlığa bildirilmesi ve bu taraflarına da iletilmesinin uygun olacağı bildirilmektedir. (10.02.2017)

Cazibe Merkezleri Programı,uygulama kapsamındaki illerimizin refah seviyesini yükseltmek amacıyla başlatılan bir yatırım seferberliğidir. Program, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerimizde uygulanacak olup; istihdama, üretime ve ihracatımıza yeni bir ivme kazandırmayı amaçlamaktadır.

Programın kapsamında; imalat sanayii, çağrı merkezleri ve veri merkezi yatırımları yer almaktadır. Bu sektörlerde yapılacak yeni yatırımların yanında; imalat sanayiinde;yatırımlarını büyütmek isteyen yatırımcılar ile diğer illerimizde faaliyet gösterirken yatırımlarını program kapsamındaki illerimize taşıyarak bölgeye dinamizm getirecek yatırımcılar desteklerden faydalanabileceklerdir.

Program kapsamında uygulanacak destekler; Danışmanlık Hizmeti Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği, Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği, Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği, Üretim Tesisi Taşıma Desteği, Çağrı Merkezi Yatırım Desteği, Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Desteğinden oluşmaktadır.

Cazibe Merkezleri Programı, Sayın Başbakanımız tarafından 4 Eylül 2016 tarihinde duyurulmuştur. Uygulamaya esas teşkil eden düzenleme, 22 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır. Uygulama kapsamındaki iller ve uygulama usul ve esasları 11 Ocak 2016'da yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiştir. Programa resmi başvuru 24 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başlamıştır. Kalkınma Bankası internet sayfasında başvuru ile ilgili bilgi ve belgeler yer almaktadır.

Cazibe Merkezleri Programı İzmir Bilgilendirme Toplantısı, 13 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 10:00'da Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Salonu'nda yapılacaktır. (10.02.2017)

Odamızda yapılması planlanan KOSGEB Girişimcilik Eğitimi'ne katılmak isteyen girişimci adaylarının Odamız Kosgeb Temsilciliğine müracaat etmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için ; 02326331078-123 (01.02.2017)
Bergama Ticaret Odası ve MEYBEM işbirliği ile, mesleki yeterlilik sınavları, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak isteyenler için başvurular başlamıştır. Detaylı bilgi için odamıza müracaat edebilir yada 02326331078 telefonundan ulaşabilirsiniz. (25.01.2017)
2016-2017 Eğitim- Öğretim yılı çırak öğrenci kayıtları 23.01.2017 tarihinde başlayıp, 17.02.2017 tarihinde sona erecek olup, odamızda kayıtlı üyelerimizin yanında çalışan personelini Bergama Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne yönlendirmesi gerekmektedir. (24.01.2017)
Ülkemizde iş kazalarının en yoğun yaşandığı sektörlerden birisi inşaat sektörüdür. Sektörün yapısı gereği, yüksekte çalışmadan kaynaklanan düşme sonucu yaralanmalar ve ölümler inşaat sektörünün ölümcül iş kazaları bakımından en ön sıralrda yer almasına sebebiyet vermektedir. Sahada işsağlığı ve güvenliği yönünden yapılan denetimler; muhattabların yüksekte çalışma ve bu tür çalışmalarda kullanılan iş ekipmanları hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları sonucunu çıkarmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü öncülüğünde TOBB'un da katkılarıyla pek çok proje yürütülmektedir. Bu bağlamda kullanılan iş ekipmanları içinde ağırlığı teşkil eden cephe iskeleleri (ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı) ile ilgili olarak 2014 yılında başlatılmış olan Güvenli İskele Projesi kapsamında çok ciddi mesafe alınmıştır.

İnşaat sektöründe yaşanan iş kazalarının önlenmesi ve yürütülmekte olan mevcut projelerin etkinliğinin artırılması amacıyla kamu ve özel sektör kurulaşların katkılarıyla karşılıklı işbirliği içerisinde daha etkin bir mücadele yürütülerek önümüzdeki yıllarda inşaatlarda kullanılan asılı erişim donanımları, hareketli cephe platformları, kalıp altı iskeleleri, yakalama ağları, geçici korkuluk sistemleri ve benzeri konusunda da ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı cephe iskelelerinde ulaşılan başarının elde edilmesi planlanmaktadır.

Bu amaçla iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve TOBB işbirliğinde inşaat müteahhitleri ve geçici iş ekipmanı (Geçici kenar koruma sistemleri, güvenlik ağı, cephe iskeleleri, sütunlu çalışma platformları, mobil iskele vb) üreticilerine yönelik olarak 2 Şubat 2017 tarihinde TOBB Sosyal Tesislerinde saat 13:30'da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıda TOBB inisiyatifiyle kurulmuş mesleki yeterlilik ve belgelendirme merkezleri A.Ş (MEYBEM) ve faaliyetleri hakkında da bir sunum yapılacaktır. Detaylı bilgi için 0312 218 20 00 (24.01.2017)

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Mısır'a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulaması 16.03.2016 tarihinde 25 ürün grubunun ithalatını kapsayacak şekilde başlamıştır.

Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının ilgili maddeleri uyarınca Anlaşmaların Halli Mekanizmasına taşınmasının değerlendirildiği, bu kapsamda Mısır'a ihracat yapan ve Mısır'da yatırımları bulunan firmaların söz konusu uygulama ile ilgili karşılaştıkları sorunların güncel durumunun tespitine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Mısır'a ihracat veya yatırım yapan firmaların uygulama ile ilgili karşılaştıkları sorunların güncel durumunun tespit edilip Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesini teminen ekte sunulan formun doldurularak 20.01.2017 tarihine kadar Birliğimize ( kubilay.simsek@tobb.org.tr) gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim. (18.01.2017)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıdan 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 17. Maddesi 7. Fıkrası gereğince idari para cezalarının her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usül Kanunu mükerrer 298. Maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulandığı ve bu hükmün nispi nitelikteki idari para cezalarında uygulandığı belirtilmektedir.

ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından 2016 yılı için yeniden değerlendirme oranı %3.83 olarak belirlenerek 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri karşılığında uygulanacak uyarma ve idari para cezaları yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü genelge kısmında yayınlanmıştır. Yayınlanan tutarlar 1 Ocak 2017 itibariyle uygulamaya başlamıştır. (16.01.2017)

Bergama Orman İşletme Müdürlüğü: 19/01/2017 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:00'da açık arttırmalı orman emvali ihalesi Bergama Belediyesi Ilıca Tesisleri Salonu'nda toplanacak komisyon huzurunda açık arttırmalı olarak satış yapılacaktır. Detaylı Bilgi için: 0232 631 28 36 (16.01.2017)
Bilindiği üzere ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu "Tehlikeli malların karayoluyla uluslararası taşımasına ilişkin Avrupa anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı resmi gazetede yayınlanan tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir.

Bu defa, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda 30/12/2016 tarih ve 29934 sayılı resmi gazetede yayınlanan tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı resmi gazetede yayınlanan tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmelikte muhtelif değişiklikler bildirilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca ilgili mevzuat kapsamında "Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan eski araç ve üst yapıların muayene ve belgelendirilmeleri hakkında yönerge" de 30/12/2016 tarih ve 98853 sayılı bakanlık makam oluru ile yayınlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Söz konusu yönetmelik ve yönergeye www.tmkt.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir. (16.01.2017)

Uşak Ticaret Odası'na ait İş Merkezinde bulunan dükkan (Kurtuluş Mahallesi İsmetpaşa Caddesi no:70/A) ihale usulü kiralığa çıkarılacaktır. Detaylı bilgi için 0 276 227 02 03 (10.01.2017)
Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, İran İslam Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen, İrana Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Mohammad Reza Nematzade tarafından 06/09/2016 tarihinde onaylanan ve 09/10/2016 tarihinde tebliği edilerek, uygulaması için 3 aylık süre tanınan "İran'da Konfeksiyon Ürünleri Satışı Yapan Şirketler İçin Düzenleme Genelgesi"ne ilişkin aşağıdaki hususlar belirtilmektedir.

1. İran'a ihracat yapmak isteyen yabancı şirketlerin, ülkede bulunan temsilci veya şubeleri ile resmi distribütörlük anlaşması imzalayıp, mezkur belgeyi bağlı olduğu Ticaret Odası, Dışişleri Bakanlığı ve İran'ın o ülkede faaliyet gösteren dış temsilciliklerinde onaylatılması ve onaylı belgenin ruhsat almak için İran Esnaf Odası'na sunulması gerekir.

2. İran Esnaf Odası tarafından verilen ruhsat ilk aşamada 2 yıllık olup bu süre uzatılabilmektedir. Her ürün için bir GTİP kodu belirlenmekte olup söz konusu kod ürünün gümrüklerden ithali anında satışına kadar olan vergi denetiminin yapılması için belirlenmiştir.

3. Yabancı bir firmanın söz konusu ürünlerde ithalat yapabilmesi için, ,ithalat miktarının belirli bir kısmını ya İran'daki üreticilere vereceği sipariş ile tedarik etmesi veya temsilcisi ile ortak ya da tek başına İran'da üretim tesisi kurarak ilk 2 sene için ithalat miktarının %20'sini İran'da üretmesi ve söz konusu üretimin %50'sini başka bir ülkeye ihraç etmesi zorunludur. Ayrıca 3. yıldan itibaren her yıl için İran'da üretim miktarında %5 artış gerekmektedir.

Genelgede bahsi geçen mevzuata uymayan şirket ve tesislerin ürünlerinin kaçak ürün olarak değerlendireceğini de ayrıca belirtmiştir. (10.01.2017)

Dış işleri bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazı ekinde, İran İslam Cumhuriyeti Küçük Ölçekli Sanayi İşletmeleri ve Sanayi Bölgeleri Kurumu tarafından hazırlanan, yabancı yatırıma uygun sekiz adet projeye ilişkin bilgiler iletilmiş olup, bahse konu projelere ilişkin bilgi TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) "Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-İran" bölümünde yer almaktadır. (03.01.2017)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden gelen 201.12.2016 tarihli yazı ile, tüketici talep ve tercihlerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2016 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda "2016 yılı 20. Tüketici Ödülleri" verileceği belirtilmektedir.

Söz konusu ödüle ilişkin ayrıntılı bilgilere www.tobb.org.tr/Documents/ilan.doc adresinden ulaşılabilir. (03.01.2017)

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" verilmektedir.

"Verimlilik Projesi Ödülleri Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca; 2017 ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır. Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacaktır.

Bu kapsamda ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunun 9 Ocak 2017 tarihine kadar doldurularak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. (29.12.2016)

Mülkiyeti Bergama Belediyesi adına kayıtlı Katlı Otopark İşletilmek üzere, Katlı Otopark zemin kat dükkan ve ilçemiz Ulucami ve Kurtuluş Mahallerinde bulunan taşınmazların 2886 sayılı kanun 45. Maddesine istinaden kiralama ihalesi yapılacaktır. Detaylı bilgi için 0232 632 80 05 (27.12.2016)
İşsağlığı ve Güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği gereğince TOBB'un da üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında komisyon çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" imzalanmıştır.

Anılan prosedür gereğince Komisyon her yıl Ocak ayında toplanacaktır. İşyerleri tehlike sınıfına ilişkin itiraz taleplerini "Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu"nu eksiksiz doldurarak bağı oldukları üst işveren kuruluşları (TOBB, TİSK, Kamu-İş)aracılığı ile yapacaklardır. Formda ilgili alanda ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi işyeri/sektör temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak toplantıya mutlaka katılması gerekmektedir. temsilcinin katılmaması halinde talep değerlendirmeye alınmayacaktır. Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır.

Bu itibarla, işsağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazların, http://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinde ter alan prosedür çerçevesinde ekli form (Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu) doldurularak TOBB'a (mspm@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Kurum 2017 toplantısı, 11-12 Ocak 2017 tarihinde ÇSGB Reşat Moralı Toplantı salonunda 10:00-17:00 saatleri arasında düzenlenecektir. (12.12.2016)

Odamız ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğinde 2017 yılında Dış Ticaret Seminerleri planlanmaktadır. Başvuru için son tarih 11.11.2016'dır. 0232 632 05 95/111 (20.10.2016)
Bergama Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü; 2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılı çırak öğrenci kayıtları 14 Ekim 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Detaylı Bilgi için: 0232 632 25 30 (26.09.2016)
Bergama Orman İşletme Müdürlüğü: 22/09/2016 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:00'da İşletme Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak olan Çınarlı Piknik Yeri ihalesi yapılacaktır. Detaylı Bilgi için: 0232 631 28 36 (09.09.2016)
Bergama Belediyesi: Mülkiyeti kurumumuz adına kayıtlı İlçemiz Zafer Mahallesi 23. Sokak No:4 adresinde bulunan tapu kütüğünün 1500 Ada, 1 parsel üzerine inşa edilen Katlı Otopark'ın zemin katındaki işyerinin 10 (on) yıl süre ile 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince kiralama ihalesi yapılacaktır. Detaylı bilgi için 0232 632 80 05 (29.08.2016)
FİRMALARIMIZIN YURT DIŞI FUARLARA KATILIMLARINA İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ" kapsamında, firmalarımızın Bakanlığımız tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme yetkisi verilen organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirakleri ve yine Bakanlığımızca destek kapsamına alınan yurt dışındaki sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımları desteklenmekte olup; “2010/5 sayılı Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında ise, Bakanlığımızca yetkilendirilen organizatörlerin koşulları ve denetlenmelerine ilişkin konular düzenlenmektedir.

Öte yandan, son zamanlarda bireysel katılımı desteklenen yurt dışındaki sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara gerçek kişi, dernekler, danışmanlık firmaları, organizatörler gibi Bakanlığımızın denetimine tabi olmayan aracı firmalar tarafından bazı fuarların yetkili ana organizatörleri ile irtibata geçilmek suretiyle söz konusu fuarlara dair yer tahsis belgesi temin edilerek, firmalarımızın grup katılımlarının organize edildiği ve bu organizasyonların bazılarının, firmalarımızın bireysel katılımlarına lojistik destek sağlanmasının ötesinde bir hale gelerek, Bakanlığımız denetimi dışında, fuarda kiraladıkları alan ve fuardaki sergileme biçimi itibariyle ülkemizin milli katılım pavyonu mahiyetine dönüştüğü gözlenmektedir.

Diğer taraftan, “Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2010/5 sayılı Tebliğ”in 9 uncu maddesinin 15 inci fıkrasında da yer verildiği üzere; Bakanlığımızca adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş organizatörler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenmesi halinde bu organizasyonlara iştirak eden katılımcıların yurt dışı fuar desteklerine yönelik başvurularının değerlendirmeye alınması mümkün bulunmamakta olup, firmalarımızın yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştiraklerini müteakip Bakanlığımızca "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ" kapsamında yürütülen fuar desteklerinden yararlanabilme açısından herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamalarını teminen bu hususa azami özen ve hassasiyet göstermelerinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımızın yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına ilişkin olarak sadece Bakanlığımız resmi internet sayfasında (www.ekonomi.gov.tr) yer alan Bakanlığımızca yetkilendirilmiş fuar organizatörleri ya da katılım sağlanması planlanan yurt dışı fuarın ana organizatörü ile doğrudan temasa geçmeleri ve fuarlara katılım çalışmalarını söz konusu merciler nezdinde yürütmeleri büyük önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. (19.08.2016)

To Whom It May Concern,

As you may know, on 15 July 2016, the democratically elected Government of Turkey was attempted to be overthrown by a fraction of the Turkish Armed Forces The attempt was thwarted by the joint efforts of Turkish security forces staying loyal to the elected government and the people of Turkey.

We would like to inform you that our Daily lives and all governmental functions turned into normal after this regrettable attempt throughout the country. The Cabinet has declared a State of Emergency to shorten the normalization process and to stabilize the Turkish economy immediately. And, all necessary measures have been taken to restore a more business friendly economy in the upcoming period.

One the business side, all firms an factories are continuing their normal aperations without any interruption. Customs procedures and all commercial government services are operating normally without any delays.

It is our sincere belief that there will not be any instability in our country, and we will continue keeping our commitments to our business partners as before.

Please feel free to contact us, if you have any request.

Best regards, (28.07.2016)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli bir hizmet seviyesine taşınmasında yol gösterici olacak "Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi" düzenlenmiştir. Ankete https://tr.surveymonkey.com/r/Dis_Paydas_Memnuniyet adresinden ulaşabilirsiniz. (13.07.2016)
Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Birliğimiz ile Afrika Ticaret, Sanayi, Tarım ve Meslek Odaları Birliği (UACCIAP) tarafından 20 Ağustos 2008 tarihinde kurulan Türkiye-Afrika Odası'nın faaliyetleri kapsamında; Türk firmalarının Afrika Piyasasına girişinin ve piyasada daha aktif olmalarının sağlanması amacıyla, Türkiye'deki Afrika Büyük Elçilikleri ile bir program başlatılmıştır. Programın lansman toplantısı 4 Aralık 2015 tarihinde Birliğimizde gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda çeşitli çalışmalarımız devam etmektedir.

Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Birliğimiz ile Afrika Ülkelerinin Ankara Büyük Elçilikleri arasında yapılan bu çalışmalardan bir yenisi de 3 Haziran 2016 günü, Ankara'da Birliğimiz (TOBB) merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan Afrika Günü etkinliği olacaktır.

"Afrika Turizmi: Kültür ve Miras" temalı söz konusu toplantı ile Afrika ile Türkiye'nin turizm sektöründeki gelişmeler ve işbirliği fırsatları değerlendirilecektir. Etkinlik kapsamında Türkiye'de Büyükelçilikleri bulunan Afrika Ülkelerinin tanıtım stantları yer alacaktır. Katılımcılar bu stantlarda büyükelçilik yetkilileri ve Afrikalı firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirme fırsatı elde edecektir.

Bu çerçevede 3 Haziran 2016 günü, 11:00-16:00 saatleri arası Birliğimiz MErkezinde gerçekleştirilecek olan Afrika Günü Etkinliğinin turizm sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin katılım teyitleri Birliğimizde Banu Yılmaz, banu.yilmaz@tobb.org.tr, tel:0312 218 23 92 iletişim bilgilerine iletilmesini rica ederiz. (26.05.2016)

Diyanet İşleri Bakanlığı, terör saldırılarında yaşamını yitiren şehitlerimizin yakınları, Güneydoğu'daki terör mağduru vatandaşlarımızın ve Bayırbucak Türkmenleri için "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" kampanyası başlatmıştır.

Vatanımızın güvenliğini canları pahasına koruyan aziz şehitlerimizin yakınlarına destek olmak, Güneydoğuda terör mağduru olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve son zamanlarda Suriye'den gelen bütün kardeşlerimizle birlikte ülkemize sığınmak zorunda kalan Bayırbucak Türkmenlerine yardımcı olmak amacıyla kampanya başlatılmıştır. (18.03.2016)

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kendi aralarındaki iletişimi ve anavatan ile bağlantılarını daha düzenli bir çerçeveye oturtabilmek, girişimcilerimizin birbirlerini tanımalarına ve anavatan ile ticari bağlantılarını güçlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla, Dışişleri bakanlığı tarafından "Memleketim Yurtdışı Türkler İletişim Portalı" adıyla önemli bir çalışma yürütülmektedir.

Dışişleri Bakanlığı ve Birliğimiz arasında 07/05/2015 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Birliğimiz söz konusu Portalın şirketlerle ilgili olan bölümlerine ilişkin çalışmalarına destek vermekte ve katkı sağlamaktadır.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yoğunlukta kullanacağı Portal'da, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, Türkiye'de yerleşik firmalarda daha fazla görev almalarını sağlamak amacıyla, Türkiye'de yerleşik şirketlerimizin kariyer imkanlarının yayınlanması öngörülmektedir.

Bu çerçevede, ters beyin göçüne katkı sağlamak açısından büyük bir önem taşıyan bu çalışmayla, odamız üyesi olan şirketler, kariyer imkanlarına ilişkin duyurularını, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza kolaylıkla ulaştırabilecek ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın odamız üye şirketlerinde istihdam edilmesine imkan sağlanacaktır.

Bu sayede yurtdışında doğup büyüyen, birçok donanıma sahip olan ve oda üyemiz açısından farklı pazarlara açılmalarına imkan sağlayacak olan vatandaşlarımız, firmalarımızda daha fazla görev alabilme imkanı bulabileceklerdir. Portalda kariyer imkanlarından yararlanabilmek için senem.yavas@tobb.org.tr e-posta adresine bilgilerin gönderilmesi gerekmektedir. (18.03.2016)

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Yetki Belgesi ücretinin, aynı Yönergenin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası,

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesinin 8 inci maddesin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitici Belgesi ücretinin, aynı Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yer alan ihtarların, aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi,

Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönergenin 4 üncü maddesinin, birinci fıkrasına istinaden Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin Belgesi ücretinin, 27.03.2013 tarihli ve 317 sayılı Bakanlık Makamı Oluru Eki’nin (g) bendi,

IMDG Kod, DGR ve RID kapsamında düzenlenen “Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi” ile bu kuruluşlarda eğitim verecek eğiticilerden alınacak belge ücretlerinin, 27.03.2013 tarihli ve 317 sayılı Bakanlık Makamı Oluru Eki’nin (g) bendi,

gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

19/11/2013 tarih ve 28826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 430 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksanüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu itibarla; 01/01/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2013 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranları; ihtar ve belgelendirme ücretleri aşağıdaki tabloda verildiği şekilde artırılmıştır.

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi, Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönergesi ile 27.03.2013 tarihli ve 317 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile belirlenen Belgelendirme, İhtar Ücretleri

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi 17.594 TL

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitici Belgesi 519 TL

Havaalanlarında Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin Belgesi 1.558 TL

İhtar 172 TL (16.02.2016)

Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir yazıya atfen Irak'ta ticari banka olarak faaliyet gösteren Irak Varka Bank hakkında mevcut mahkeme kararı ve haciz nedeniyle anılan banka ile ticari alış-veriş yapılmaması gerektiği bildirilmektedir. (16.02.2016)
31 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29579 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ğ) Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi ayrıca, taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişiyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “(6) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatının bulundurulması zorunludur. (7) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulması zorunludur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. “h) 5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya ikiyüzelli Türk Lirası, sürücüye elli Türk Lirası,
ı) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya her bir teçhizat için elli Türk Lirası,
i) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden sürücüye elli Türk Lirası,
j) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden doldurana binbeşyüz Türk Lirası, taşımacıya bin Türk Lirası,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan tüm taşıt sahipleri; taşıtın ADR’ye uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara 1/7/2016 tarihine kadar başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesini almak zorundadırlar.
(2) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve “Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi” bulunmayan ve bu maddenin birinci fıkrasına göre “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış taşıt sahipleri;
a) 2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,
b) 1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
c) 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar.
(3) Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 24/10/2013 28801 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 1- 27/8/2014 29101 2- 2/4/2015 29314 (16.02.2016)

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan "Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi"nin yeniden yapılandırılarak, yeni arayüzüyle www.teknikengel.gov.tr adresinden erişime açıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu internet sitesi incelendiğinde de görüleceği üzere, ücretsiz olarak kullanıma açık olan sitede kullanıcılar ilgilendikleri ülkelerin ticarete giriş engelleri uygulamaları hakkında bilgi alabilecek, ülkelerin mevzuat ve uygulamaları hakkında ilave bilgi talep edebilecek, ihracatçılar ülke pazarlarına girişte karşılaştıkları teknik engellere ilişkin bildirimde bulunabilecektir. Bunun yanında talep edilmesi halinde ülkelerin ticarette teknik engellere ilgili bildirimleri üye kullanıcılara e-posta yolu ile gönderilecektir. (16.02.2016)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 'Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdamı' hakkında yayınladığı duyuru için lütfen linke tıklayınız.

http://www.kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/genelgeler/20160122_074726_64574_1_64896.pdf (16.02.2016)

Tebriz Başkonsolosumuzun Doğu Azerbaycan Eyaleti Genel Valisi İsmail Cabbarzade ile yaptığı görüşmeye atfen, İran'ın Tebriz Kentinde önümüzdeki dönemde birçok önemli proje gerçekleştirileceği belirtilmekte olup bu projelerde Türk yatırımcılarla çalışılmasının tercih edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede,

Dünya bakır rezervlerinin %1'inin yer aldığı Doğu Azerbaycan Eyaletinde mevcut durumda bakırın sadece konsantre halde üretilebildiği, ürün aşamasına geçilemediği ve bu alanda bir Türk yatırımcı beklendiği;

Serab şehristanında alüminyum ham maddelerinden "nephelin syenite" (diğeri boksit) madenleri bulunduğu, bundan alüminyum üretilmek istendiği ve bunun yaklaşık 600 milyon ABD Doları tutarında bir proje olduğu;

Tebriz'in 2018 İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilmesiyle özellikle turizm sektöründe hizmet verecek birçok otel ve restoran inşa edilmesinin gerektiği;

Tebriz şehir merkezine yaklaşık 5 km mesafedeki, 3 milyon m³ su tutan ve özel bir şahsa tahsis edilen Amand Barajı'nın çevresinin bir turizm merkezi haline getirilmek istendiği bildirilmekte olup, projelerle ilgilenebilecek yatırımcılarımıza her türlü kolaylık sağlanmasına hazır olunduğu ifade edilmektedir. (12.02.2016)

İran'ın Ankara Büyük Elçiliği yazısına atfen önümüzdeki dönemde Tahran'da aşağıdaki ihtisas fuarlarının gerçekleşeceği bildirilmektedir:

8.Uluslararası Yenilenebilir Enerji fuarı 26-29 Şubat 2016, son başvuru 16 Şubat 2016

5.Kentsel Yönetim Fuarı 26-29 Şubat 2016, son başvuru 16 Şubat 2016

15.Uluslararası Çevre Fuarı (İran Enviro) 27 Şubat-1 Mart 2016, son başvuru 17 Şubat 2016

Fuarla ilgili detaylı bilgiye İran'ın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarlığı'ndan (Tel: 0312 468 28 20 / Dahili: 134 ulaşılabileceği bildirilmektedir.) (12.02.2016)

Bilindiği üzere 2015-2018 Bilgi toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 6 Mart 2015 tarihindeki Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. Söz konusu strateji kapsamında 05/11/2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun çerçevesinde ikincil düzenlemeler ile rehber ve kılavuzların hayata geçirilmesi gerekliliği ve e-Ticaret Mevzuatının tamamlanması Kalkınma Bakanlığı'nın 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve eylem planının 51. Maddesinde yer almaktadır.

Ülkemizde e-Ticaretin daha güvenli bir zeminde yapılması ve bu konudaki yasal eksikliklerin giderilmesi adına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun çerçevesinde vergilendirme, tüketici hakları, kişisel bilgilerin gizliliği, fikri mülkiyet, güvenli ödeme sistemleri ve benzeri alanlarda, e-ticaret ortamının gelişimini destekleyecek ikincil düzenlemeler hakkında sektör bazında görüş ve önerilere ihtiyaç duyulacaktır. (09.02.2016)

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişikliklerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları 26.05.2016 tarihi itibarı ile zorunlu hale gelmiştir. İlk etapta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı tebliğin ekinde yer alan 40 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş olup yakın zamanda diğer tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk getirilmesi ön görülmektedir.

Bu faaliyetler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odamız aracılığı ile Sınav ve Belgelendirme Hizmeti verilen alanlar;

Ulusal Yeterlilik Kodu
12UY0092-3 1-Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3
12UY0092-4 2-Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4
11UY0011-3 3- Ahşap Kalıpçı Revizyon 02 Seviye 3
11UY0012-3 4- Betonarme Demircisi Revizyon 02 Seviye 3
12UY0049-3 5- Betoncu Seviye 3
12UY0048-3 6- Duvarcı Seviye 3
12UY0056-3 7- İskele Kurulum Elemanı 01 Seviye 3
11UY0024-3 8- Sıvacı Revizyon 02 Seviye 3
12UY0082-4 9- CNC Programcısı Seviye 4
12UY0082-5 10- CNC Programcısı Seviye 5
12UY0085-3 11- Metal Saç İşlemeci Seviye 3
12UY0085-4 12- Metal Saç İşlemeci Seviye 4

Konuyla ilgilenen ve belge almak isteyen kişilerin Odamız ile irtibata geçmesi rica olunur. (22.01.2016)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Taşınmasına ilişkin yönetmelik (RID) paralelinde hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Aynı yazıda, söz konusu yönetmeliğin "Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu" başlıklı 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında "Bu Yönetmelik ve RID kapsamına giren tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, taşımacı/demiryolu tren işletmesi ve demiryolu altyapı işletmecisi bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyette bulunanların Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur. Faaliyet belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar bakanlıkça belirlenir hükmüne vurgu yapılmıştır.

Ayrıca bu kapsamda söz konusu Genel Müdürlükçe hazırlanan "Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönerge"24/12/2015 tarih ve 86498 sayılı Bakanlık oluruyla onaylanmıştır. Bahsi geçen yönergeye tehlikeli mal ve kombine taşımacılık düzenleme genel müdürlüğü internet sitesindeki (www.tmkt.gov.tr) Mevzuatlar/yönergeler bölümünden ulaşılabilmektedir. (20.01.2016)

Bergama Mesleki Eğitim Merkezi: 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı çırak öğrenci kayıtları 11 Ocak 2016 tarihinde başlamış olup 05 Şubat 2016 tarihine kadar devam edecektir. Detaylı bilgi için 0232 632 25 30 (19.01.2016)
"Gelir ve Kanun Tasarısı" taslağı www.vergiportali.com/upload)GVKTASARI.pdf linkte sunulmaktadır. Taslağa ilişkin görüşlerinizin 08.01.2016 Cuma gününe kadar murat.akdeniz@tobb.org.tr adresine veya 0312 218 24 64 nolu faksa gönderilmesini rica ederiz. (12.01.2016)
"LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) Dolumu" kapasite kriteri, TOBB Yönetim Kurulunun 23.12.2015 tarih ve 285 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve http://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/KriterIndex.php sayfasında yayımlanmıştır. (12.01.2016)
SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.01.2016 tarihli ve 0515-517/27 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer atan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler” hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt bendinde geçen “10`dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilme sine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar” hükmü gereğince bu konunun yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle söz konusu maddelere dayanarak hazırlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında “Eğitimler; açık öğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelere e Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir” hükmü yer almakta olduğu bildirilmiştir.

6331 sayılı Kanuna göre, 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG hizmetleri yükümlülüğü 01/07/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İşveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlan ile eğitim sonunda yapılacak sınavın düzenli ve etkin biçimde uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında 09/10/2015 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesince yürütülecek olan ilk e-sertifika eğitim programına ilişkin başvurular 28 Aralık 2015-15 Ocak 2016 tarihleri arasında http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacağı bildirilmiştir. Kayıt ve başvuru koşullarıyla ilgili bilgi notu ekte gönderilmektedir. Kayıt ve başvuru koşulları

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı
http://www.esertifika.anadolu.edu.tr

Programın Tanımı
Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır,
Bu kapsamda hazırlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.
İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ``İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” Yönetmeliğe dayanmaktadır. Söz konusu Yönetmelikle; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi İşyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.

Hedef Kitle
Sertifika programının temel hedef kitlesi hâlihazırda ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekilleridir, Ancak gelecekte bu konumda olabilecek kişiler de programa katılarak sertifika alabilecek ve daha sonra belirtilen kapsamdaki işyerlerinde işveren veya işveren vekili olma durumlarında işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.
Ayrıca bu alana merak duyan 1 8 yaşından büyük herkes programımıza katılarak eğitim alabilir.

Kapsamı
Sertifika programı kapsamında bir ders kitabı hazırlanmış olup ders kitabında işlenen konular şöyledir:
1. İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü
2. Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi*
3. İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı
4. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
5. İşveren tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
6. İş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve getirdiği maliyetler
7. İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi ve hukuki sonuçları
8. İş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri (1) (2) (3)
9. İş sağlığı güvenliğinde bireysel ve organizasyonel faktörler
10. İş sağlığı ve güvenliğinde tutulması gereken kayıtlar

Başvuru Tarihi ve Kayıt Bedeli
Başvurular internet ortamında 28 Aralık 2015 — 15 Ocak 2016 tarihleri arasında http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
Kayıt bedeli 250 TL`dir.

Öğrenme Ortamları
Programın öğrenme ortamları;
• uzaktan öğretim tekniklerine göre tasarlanmış Ders Kitabı,
• e-Sertifika Programlan Portal üzerinden sunulan e-Öğrenme Hizmetleri, e-Sertifika programlarına kayıt yaptıran katılımcılar bürolarımızdan temin edecekleri uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders kitabı ve internet ortamında sunulan hizmetlerden yararlanarak eğitim tamamlama sınavına hazırlanmaktadır.
Kitap
Ders kitabı 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren 81 ildeki Açıköğretim Fakültesi Bürolarından temin edilecektir. e-Oğrenme hizmetleri http://esertifika.anadolu.edu.tr/Portal adresinde yer alan e-Sertifika Programları Portali üzerinden sunulmaktadır. Katılımcılar 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren e-Sertifika Programları Portalında kullanıcı adı ve parolalarını yazarak oturum açtıklarında tüm e-Öğrenme hizmetlerine ulaşabilirler.
Sınavlar
Sınav 7 Mayıs 2016 tarihinde belirli merkezlerde yapılacaktır. Başvuru sırasında adaylar sınav merkezini tercih edebilirler.
Başarı Ölçütleri ve Tamamlama Belgesi
Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Sınavdan 15 gün sonra adayların başarı durumunu gösteren "Sınav Sonuç Belgesi” internette yayınlanacaktır.
Sınav sonuçları ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir.
İŞG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KÂTİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.
İSG-KATİP sistemine nasıl kayıt yapılması gerektiği Bakanlık ana sayfasında (http:[[www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggn.portal) adresinde duyurulacaktır.
İletişim Bilgisi
Yaşadığınız ildeki AÖF bürolarından başvuru işlemleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Web: http://esertifika.anadolu.edu.tr/ e-Posta:esertifika@anadolu.edu.tr
Facebook: /AUesertifika
AÖF Büroları: http.s:üwww.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-iletisimıb
(11.01.2016)

Rusya Federasyonu 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza vize uygulamaya başlayacaktır. 1 Ocak itibariyle Rusya Federasyonu’na seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımızın anılan ülkenin diplomatik veya konsolosluk temsilciliklerinden vize almaları gerekmektedir. Bununla birlikte, Rusya Federasyonu’nda geçici ikamet izni veya daimi ikamet izni bulunan vatandaşlarımız ile gemi adamı cüzdanı sahibi olan vatandaşlarımız vizeden muaftırlar.

Sözkonusu uygulama resmi pasaport hamili (diplomatik, hususi, hizmet pasaportları) vatandaşlarımızı kapsamamakta olup, bu pasaportlara sahip vatandaşlarımız vize muafiyetinden yararlanmaya devam edeceklerdir. (06.01.2016)

Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin hazırladığı ve Kasım 2014’te yürürlüğe giren “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)” Hedef 4, Faaliyet 1'de belirtilen "Türkiye'nin tasarım envanterinin hazırlanması" çalışması Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) sorumluluğunda yürütülmektedir. Envanterin amacı, Türkiye’de endüstriyel tasarım faaliyetlerinin insan kaynağı ve ekonomik açılardan hacmini, faaliyetlerin hangi sektörlere dağıldığını, endüstriyel tasarımcıların mesleklerini nasıl icra ettiklerini, uzmanlık alanlarını ve gelir durumlarını araştırmaktır. Hazırlanacak envanter, devlet desteklerine, vergi teşviklerine ve Türk Tasarım Danışma Konseyi'nde yapılacak çalışmalara temel oluşturacaktır.

Bu doğrultuda;

Bünyesinde endüstriyel tasarım faaliyeti bulunduran veya endüstriyel tasarım hizmeti alan üretim veya pazarlama firmalarına yönelik hazırlanmış anketi (http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=45 bağlantısına tıklayarak doldurmanız rica olunur.

Endüstriyel tasarım hizmeti veren ofis veya şirketlerine yönelik hazırlanmış anketi (http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=43) bağlantısına tıklayarak doldurmanız rica olunur. Dört yıllık endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım bölümlerini bitirmiş tasarımcılara yönelik hazırlanmış anketi (http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=44) bağlantısına tıklayarak doldurmanız rica olunur. (23.12.2015)

Bulgaristan Gümrük İdaresince 01 Kasım 2015 tarihinden itibaren Dunav Most Kara Hudut Kapısı'ndan geçiş yapacak araçlardan tahsil edilecek karayolu kullanım ücretleri ödemelerinin;

Bulgaristan'da faaliyet gösteren ve Borcia ödeme sistemine dahil servis sağlayıcıları ve

Bulgaristan dışında faaliyet gösteren finansal kurumlar tarafından düzenlenen VISA, Visa electron, V PAY, MasterCard, MAestro ve Borcia debit ve kredi kartları, ile yapabileceği ve 01 Aralık 2015 günü saat 08:00 itibariyle de anılan uygulama zorunlu hale gelecektir. (24.11.2015)

Teknolojinin yakından takip edilmesi, yeni fikirlerin hayata geçirilmesinde teknolojinin kullanılması küresel rekabette her zaman bir adım önde olmak için artık bir tercih değil girişimcilerimizin bir ilke olarak benimsemesi gereken zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

İzmir'de girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için İzmir Ticaret Odası'nın yaptığı çalışmalar kapsamında; dünyaya yön veren teknoloji trendlerinin kullanım alanlarına ilişkin başarı hikayeleri ve uygulamaların sizlere aktarılması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda, Global Girişimcilik Haftası kapsamında; İzmir Ticaret Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İnno Campus, Embryonix Teknoloji Transfer Ofisi ve İzmir Bilmark işbirliği ile 18-19 Kasım 2015 tarihlerinde 12:30-18:30 saatleri arasında "Global Girişimcilik Haftası-İzmir Etkinlikleri: "Girişimcilik Ekosisteminde Teknoloji Trendleri" temalı etkinliğin birinci günü İzmir Ticaret Odası Meclis Salonunda "Panel Günü" ikinci günü ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonunda "Demo Günü" olacak şekilde iki gün süreyle gerçekleştirilecektir.

Tel: 0232 498 41 47 - 0232 498 41 48 - 0232 498 46 83

E-posta:girişimcilik@izto.org.tr (13.11.2015)

Ege Yönetim Danışmanları İşbirliği ile İzmir'de ilk kez "Rekabetçi Yönetişimle Geleceği Yakalamak ve Kaynak 4.0" başlıklı "1. Yönetim Danışmanlığı Zirvesi" 26 Kasım 2015 Perşembe günü 13:30 - 19:00 saatleri arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleşecektir. LCV: 0232 455 14-16 (13.11.2015)
Platform Fuarcılık tarafından, 05-08 Kasım 2015 tarihlerinde Kuşadası Efes Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan "Anadolu Expo 2. Canlı Hayvan, Büyükbaş ve Küçükbaş, Süt, Besi ve Çiftlik Hayvanları, Çiftlik Ekipmanları, Süt Sağım Sistemleri, Mezbaha Sistemleri ve Yem İhtisas Fuarında" ziyaretçi olarak gelen çiftçilerin bilgileri girişte bir form ile kayıt altına alınacak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi yapılacaktır. Kura sonunda seçilen bir üreticiye Traktör ve Holstein ırkı bir buzağı hediye olarak verilecektir. Kuraya katılabilmek için Ziraat Odası'ndan çiftçi belgesi veya birliklerden üye belgesi gerekmektedir. (15.10.2015)
Bergama Ticaret Odası olarak Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na olan üyeliğimiz devam etmektedir. Almanya ve Almanya Şirketleri ile iş yapan ve iş yapmak isteyen Üyelerimize Türk-Alman TSO ile yapılması ve çözülmesini istedikleri konular hakkında odamızda hizmet verilecektir. (07.10.2015)
Bu yıl 3. sü düzenlenecek olan 'Aliağa Uluslararası Liman Yönetimi ve Lojistik Zirvesi' Türkiye'de sektöre yön veren kurumlar arasında yer alan İMAEK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Aliağa Ticaret Odası, Uluslararası Taşımacılık ve Hizmet Üretenler Derneği (UTİKAD) ve Türkiye Liman İşletmeleri Derneği (TÜRKLİM) işbirliği ile 21-22-23 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleşecektir.

Her yıl bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar ile yasal düzenlemeler doğrultusunda gündeme gelen konuların kamu, özel sektör ve uluslararası konuşmacıları ile gelişmeler, sorunlar ve çözümlerin ortaya konması hedeflenen zirvenin bu yıl için seçilen gündem konuları ise "Boğazsız liman yönetimi ve Lojistik, Türkiye'de liman hizmetlerinin daha iyi verilebilmesi ve rekabet ortamının sağlanabilmesi için gerekli görülen çalışmalar, Aliağa başta olmak üzere Türkiye'de yatırım mevsimi Public Private Partnership (PPP) (Kamu Özel Sektör Ortaklığı), Liman Otoritesi Yaklaşımı ve Türkiye uygulamaları ile limanlarda tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatı ve uygulamaları"dır. (08.09.2015)

Sayın Üyemiz,

2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'nın 4'üncü ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri her yıl revize edilmektedir.

Bu kapsamda "2016 yılı ürün güvenliği ve denetimi tebliği" hazırlık çalışmaları başlatılmış olup, görüş ve öneri beklenen "2015 yılı ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri" Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü web sayfasında ve KOBİ Bilgi sitesinde (www.kobi.tobb.org.tr)

Söz konusu adreslerde yer alan bütün tebliğler için görüş/öneri talep etmekte olup, konuya ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerin 10 Eylül 2015 tarihine kadar odamız basin@berto.org.tr adresine göndermenizi rica ederiz. (27.08.2015)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından gelen yazıda "Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik" in 16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Bu kapsamda ulusal demiryolu altyapı ağı ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli madde gönderenler, bu maddelerin alıcıları, paketleyenler, dolduranlar, boşaltanlar demiryolu altyapı işletmecileri ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajlar ve yük taşıma bilimleri ile ilgili bir dizi düzenleme yürürlüğe girmiştir. Detaylı Bilgi için: www.tmkt.gov.tr (20.08.2015)
FUARLARA KATILIM YAPAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE:Ulusal, uluslararası fuarlar listesinde yer alan ve TOBB'un onayladığı fuarlara katılan üyelerimize yapılan yurtiçi ve yurtdışı fuar desteğinin oda hizmet binası inşaatımızın finansmanı tamamlanıncaya kadar kaldırılmasına karar verilmiştir. (20.08.2015)
Bilindiği üzere ülkemizin, 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye-AB Mali işbirliği çerçevesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Polonya-Litvanya ortaklığı ile yürütülmekte olan "Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek" isimli Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi 27.05.2015 tarihinde başlatılarak faaliyetleri devam etmektedir. Söz konusu projenin "Karayolu Mal Taşımacılığının İzlenmesi, Kontrolü ve Uygulanması Modelinin Detaylandırılması" Başlıklı bileşeni kapsamında tehlikeli mal taşımacılığında kullanılan araçlar, taşıma birimleri ve ambalaj tesisleri, periyodik muayeneleri onayları ve sertifikalandırılmalarıyla ilgili konuların görüşüleceği toplantı ile ilgili bakanlık nezdinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda bahsi geçen toplantıda gündeme alınmak üzere anılan konularda, odamız üyesi ilgili firmaların yaşadığı sorun ve tecrübelerle ilgili geri bildirimlerin 5 Ağustos 2015 tarihine kadar bildirilmelidir. (28.07.2015)
Bosna Hersek ile aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini teminen karşılıklı işbirliği yürütüldüğü alanlarda firmalarımızın karşılaştığı sorunların, çözüm önerilerinin yeni işbirliği imkanlarının tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla Birliğimiz bünyesinde bir çalışma başlatılmıştır. Çalışma kapsamında, ilgili firmalarımızın ve sektörlerin görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu itibarla, Bosna Hersek ile ekonomik ve ticari ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile yeni işbirşiği olanaklarına ilişkin görüşlerin belirlenmesi için http://tobb.org.tr/DEID/basvuru/bosna/ adresindeki formu ilgili üyelerimizin 21 Ağustos 2015 tarihine kadar doldurması gerekmektedir. (28.07.2015)
Finlandiya ile aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini teminen karşılıklı işbirliği yürütüldüğü alanlarda firmalarımızın karşılaştığı sorunların, çözüm önerilerinin yeni işbirliği imkanlarının tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla Birliğimiz bünyesinde bir çalışma başlatılmıştır. Çalışma kapsamında, ilgili firmalarımızın ve sektörlerin görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu itibarla, Finlandiya ile ekonomik ve ticari ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile yeni işbirşiği olanaklarına ilişkin görüşlerin belirlenmesi için http://tobb.org.tr/DEID/basvuru/finlandiya adresindeki formu ilgili üyelerimizin 14 Ağustos 2015 tarihine kadar doldurması gerekmektedir. (28.07.2015)
2015-2016 Eğitim Öğretim yılı çırak öğrenci kayıtları 01 Temmuz 2015 tarihinde başlamış olup 18 Eylül 2015 tarihine kadar devam edecektir. İşyeri sahiplerinin işyerinde çalışan, Bergama Mesleki Eğitim Merkezi'ne kayıt olmamış çırakların kayıtlarının yaptırılması gerekmektedir. Detaylı Bilgi için: 0232 632 25 30 (15.07.2015)
6948 SAYILI “SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 1. MADDESİ GEREĞİ, SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURARAK“SANAYİ SİCİL BELGESİ” ALMAK ZORUNDADIR. SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 1. MADDESİNDE: "Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne (kapsamına) girer. El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir." hükümleri yer almaktadır. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen bir belgedir. Bu Kanun kapsamındaki işletmeler; 6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesi gereği, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine başvurarak "Sanayi Sicil Belgesi" almak zorundadır. (01.07.2015)
SIAL Middle East 2015 Fuarı “Birleşik Arap Emirlikleri ve çevre ülkelerinin ülkemiz gıda ihracatı için taşıdığı önem doğrultusunda, her yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi Emirliği’nde düzenlenen SIAL Middle East Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Türkiye milli iştirakinin 2010 yılından itibaren İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenecektir.​ Bu çerçevede, SIAL Middle East 2015 Fuar’ının 7-9 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenmesi beklenmektedir. Söz konusu Fuar ile ilgili başvuru formu ve detaylı bilgi sağ üst köşede yer almaktadır. Fuar’a katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurarak İstanbul Ticaret Odası ile temasa geçmeleri gerekmektedir. “ (01.07.2015)
Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun "Geçici Olarak İşgal Edilmiş Ukrayna Topraklarına Giriş ve Çıkış Usulleri" konulu Kararının 8 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'nda yabancı uyrukluların ve vatansızların belirli kontrol noktaları üzerinden ve özel izne dayalı olarak Kırım'a giriş-çıkış yapabilmelerine ilişkin usuller ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Özetle yabancıların ve vatansızların Kırım'a girişleri ve Kırım'dan çıkışları bugüne kadar yalnızca kontrol noktalarındaki Devlet Sınır Servisi yetkililerinin iznine tabiyken söz konusu uygulamaya Devlet Göç Servisi'nin yerel şubelerine önceden yapılacak başvuruya istinaden verilebilecek özel izne bağlı kılınmış; ayrıca Kırım'a girişler yalnızca bu belgede öngörülen amaçlarla sınırlandırılarak turistik amaçlı seyahatlerin önü kapatılmıştır. Detaylı Bilgi: http://www.tobb.org.tr/UlkeRehberi/Documents/Ulkeler/ukrayna/20150625.pdf (30.06.2015)
Özel Sektörde Doktoralı Personel İstihdamının Desteklenmesi Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge merkezi işletmeleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri ve daha önce TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülen program çerçevesinde, en az bir projesi desteklenmiş ve tamamlanmış sermaye şirketlerinin başvurabileceği istihdam desteği için ön kayıt işlemleri 1-17 Temmuz tarihlerinde yapılacaktır. Destek; işletmelerde doktoralı personel çalıştıranlara 24 ay boyunca, aylık 2 brüt asgari ücret tutarı olduğu gibi işletmelere ödemeler 6 aylık dönemler halinde yapılacaktır. Detaylı Bilgi için linki tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1601d-cagrimetni_150604-rev.pdf (17.06.2015)
COSME PROGRAMI “COS-CLUSTER-2014-3-04-02 Cluster Excellence Programme – Kümelenme Mükemmeliyet Programı” Çağrı Teklifi Başkanlığımız tarafından ulusal koordinasyonu yapılmakta olan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’ler ve girişimcilere yönelik uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında AB Komisyonunca “COS-CLUSTER-2014-3-04-02 Cluster Excellence Programme” Proje Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair bilgiler için linki tıklayınız. http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=29&refContent=1035 (12.06.2015)
Katar - 2. Türk Ürünleri Fuarı hk. Katar'ın başkenti Doha'da 5-8 Aralık 2015 tarihleri arasında Katar-2.Türk Ürünleri Fuarı'nın İstanbul Ticaret Odası tarafınca gerçekleştirilecektir. Katılmak isteyen Üyelerimiz, Katılım ve detaylı bilgi için linki tıklayınız. http://www.ito.org.tr/wps/portal/duyurular?WCM_GLOBAL_CONTEXT=ito_portal_tr/ito-portal/duyurular/gm-duyurular/b3423a80489ec7df9ef3df5db432c5da (10.06.2015)
UMEM BECERİ'10 BAŞVURU FORMU http://goo.gl/forms/OE7miBDtcc (08.06.2015)
Lojistik sektöründe gerekli belgeleri olmadan iş yapan şirket ve kişiler ile çalışmanın doğuracağı sakıncalar hakkında iş dünyasının bilgilendirilmesi ve cezai hükümlerinin hatırlatılması gerekmektedir. Bu kapsamda belgesiz iş yapan şahıs ve firmaların sektör için olumsuz sonuçlara yol açtığı, özellikle Bursa Bölgesinde çoğalan bu sıkıntının tüm ülkede de yaşanmakta olduğu görülmektedir. Usulsüz rekabete yol açan ve belge sahibi Lojistik firmalarını mağdur eden bu sorun karşısında firmaların seçim yaparken belgeli firmaları seçmemeleri durumunda kendilerine doğacak parasal cezai sonuçlarını kabul etmiş olacaktır. (02.06.2015)
T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROGRAMINDA BULUNAN 11081 NO.LU RUHSAT VE BU RUHSATIN KAPSADIĞI MADEN SAHASININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ İhale Konusu Geçici Teminat Tutarı (ABD Doları) İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL) Önyeterlilik ve Son Teklif Verme Tarihi 11081 No.lu Ruhsat ve Bu Ruhsatın Kapsadığı Maden Sahası 2.000.000- (ikimilyon) 10.000- (onbin) 28/05/2015 1- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahası “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir. 2- İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 3- İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması, İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının alınması ve önyeterlilik kriterlerinden birinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. 4- 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahası ihalesine ilişkin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Gruplarının, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanını İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için; - İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri, - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 10.000- (onbin) TL’nin İdare’nin; T. HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki: TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL, T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki: TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL, T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKARA MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki: TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “11081 No.lu Ruhsat ve Bu Ruhsatın Kapsadığı Maden Sahası İhale Şartnamesi - Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 5- Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce belirlenecek süre içerisinde yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir. 6- Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; en geç 28/05/2015 tarihi saat 17:00’a kadar üzerinde “11081 NO.LU RUHSAT VE BU RUHSATIN KAPSADIĞI MADEN SAHASI İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 7- İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 8- 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahası yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine devredilemez. 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahasının Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli şirketlere devri yabancı yatırımlar mevzuatı, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, devrin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. 9- İhaleye ilişkin diğer hususlar 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahasına ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır. T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 (26.05.2015)
Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından uygulanan "Nesilleri Birleştirmede Girişimcilerin Eğitimi ve Mikro-KOBİ'ler için Başarılı Örgütsel Yedekleme Planının Desteklenmesi (InToGeneration) adlı Erasmus+ projesi kapsamında bir anket çalışması yapılmakta olup,bahse konu olan projenin önemli çıktılarından biri olan anketi https://surveymonkey.com/s/DDNZVN7 adresinden doldurabilirsiniz. (06.05.2015)
Ekonomi Bakanlığı; Kenya Büyükelçiliği'nden alınan bir yazıda, Kenya'dan Türkiye'ye altın satacaklarını iddia eden bazı kişilerin son aylarda ülkemizde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerle irtibata geçtikleri, Büyükelelçiliğimizle temas eden işadamlarımızdan sağlanan ve Kenya Madencilik Bakanlığı nezdinde araştırılması neticesinde işadamlarımızın şikayetine konu olan "Global Aviaton İnternational Shipping Company Limited" ve "Monte Cristo Enterpries Limited" adlı şirketlerin ibraz ettikleri altın ihraç izinlerinin sahte olduğu Kenya Madencilik Bakanlığınca Büyükelçiliğimize bildirildiği belirtilmektedir. Bu itibarla, firmalarımızın, altın satmak üzere Kenya'dan kendileri ile temasa geçenlere karşı temkinli davranmaları hususunda uyarılmaları ve gerekli görülen hallerde de karşı tarafa herhangi bir taahhütte bulunmadan ve/veya ödeme yapmadan önce Büyükelçiliğimiz Ticaret Müşavirliği ile temasa geçmelerinde yarar bulunduğu iletilmektedir. (20.04.2015)
Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’nın 01.07.2014 tarih ve 11641 sayılı yazısında, 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin, ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olmasının zorunlu hale getirildiği bildirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile birlikte EKAP’a kayıtlı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin 01.01.2015 tarihi itibariyle ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanını satın alamayacağı ve dolayısıyla ihalelere katılamayacağı bildirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli açıklama ve yönlendirmenin www.ihale.gov.tr , https://ekap.kik.gov.tr internet adresinde de yer aldığı belirtilmiş olup, 01.01.2015 tarihi ve sonrasında ihaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve uygulama birliğinin sağlanabilmesini teminen söz konusu kayıt zorunluluğu hususunu üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunarız. (14.04.2015)
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden: 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun'un 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmaların her takvim yılı başından itibaren ilk 4 ay içerisinde bir önceki yıla ait 2014 yılı bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini http/www.sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresinden veya http/www.sanayi.gov.tr internet adresinde "E-Hizmetler" menüsü içeren "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" başlıklı bölümden elektronik ortamdan verilmesi gerekmektedir. 2015 yılında idari para cezasıyla karşılaşmamak için Nisan 2015 sonuna gelmeden bu işlemlerin yapılması gerekmektedir. (19.03.2015)
Karayoluyla taşımacılık yapan araçlarda kullanılan aracın hızı ve kat edilen mesafe gibi bilgileri otomatik olarak kaydeden takograf cihazlarının araçlara takılarak, araçların karayolunda seyri sırasında sürücülerin trafik güvenliğine ve sürüş hassasiyetine uyma zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan "Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazları hakkında yönetmelik" 21.05.2010 tarihli ve 27587 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 2013 sonuna kadar yalnızca yurt dışı taşımacılık yapan araçlar için zorunlu olan sayısal takograf kartları 2014 yılından itibaren de yurt içi taşımacılık yapan ve sayısal takograf cihazı kullanılması zorunlu araçlar içinde uygulanmaya başlamıştır. Türkiye sayısal takograf sistemi ile yük taşımada kullanılan ve azami ağırlığı,römork veya yan römork dahil 3,5 tonu geçen araçlar ile yolcu taşımada kullanılan ve sürücü dahil dokuz kişiden fazla taşımaya elverişli ticari araçların ulusal ve uluslararası taşımalarında sayısal takograf cihazı ve takograf kartı kullanımı zorunlu hale gelmiştir. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol kapsamında sürücü, şirket ve servis kartlarının kullanıcılarına verilebilmesi amacıyla İzmir Ticaret Odasında yetkilendirilmiş ve 16.01.2015 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamış bulunmaktadır. (28.01.2015)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alından bir yazıda, 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe bağlı olarak 26/12/2013 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri Genelgesi çerçevesinde 01/01/2014 tarihinden itibaren denetimler yapıldığı belirtilerek bu kapsamda, tehlikeli mal taşıyan araç sürücülerinin sahip olmak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Sürücü Eğitimi Sertifikası (SRC 5 Belgesi)kontrollerinin de yapıldığı bildirilmektedir. Bu kapsamda Aralık 2014'te yapılması gereken Mesleki Yeterlilik Sınavının yapılmaması sebebiyle eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sınava girmeyi bekleyen çok sayıda şoförün mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Yönetmeliğin 23'üncü maddesinde denetimle görevli kılınan kurum ve kuruluşlarca, tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik Yol Kenarı Denetim Genelgesi (2014/TMKTDGM-02) kapsamında yapılacak denetimlerde, mesleki yeterlilik kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak kurs tamamlama sınavlarında başarılı olan ve Eğitim Tamamlama Belgesine sahip şoförlerin bu belgeleri ibraz etmeleri halinde, bu belgelerin 31/03/2015 tarihine kadar SRC5 Belgesi Muadili olarak kabul edilmesi hususunda denetimde görevli kurumlara talimat verildiği bildirilmektedir. (19.01.2015)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gelen yazıda Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi hakkında detaylı bilgiye http://ggm.gtb.gov.tr/data/52cab9b7487c8e6028afb948/2014-29%20say%C4%B1l%C4%B1%20Genelge.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. (08.01.2015)
Ekonomi bakanlığı’nca yürütülecek olan, para-kredi ve koordinasyon kurulu’nun “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 sayılı Karar” Resmi Gazete’de yayımlandı.Yazıyla iligili detaylı bilgiye http://www.ydmh.gov.tr/detay.cfm?sayfa=2EF3E40C-C4CD-3932-CD16C53F2721BB63 adresinden ulaşabilirsiniz. (08.01.2015)
FUARLARA KATILIM YAPAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE: Fuara katılıp Fuar Desteği almak isteyen üyelerimizin fuarın yapıldığı tarihten önce dilekçe ile odaya başvurması, fuara katılım ve fuar tarihleri hakkında bilgi vermesi, başvurudan sonraki 1 ay içinde evraklarını tamamlaması ve Fuar desteğinden faydalanmak üzere başvuru yapan üyemizin başvuruyu yaptığı tarihte odaya üyeliğinde 1 yılı doldurmuş olması şartlarının aranması maddeleri yer almaktadır. (06.01.2015)
6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu gereği sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt olması zorunludur. 6495 sayılı kanunun 2nci maddesinde "Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31.12.2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında 6948 sayılı sanayi sicil kanunun 9. Maddesi gereği sanayi siciline kayıt ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz" denilmektedir. Bu nedenle 31.12.2014 tarihine kadar sanayi siciline kayıt işlemini tamamlayan firmaların tümüne af niteliğinde bir düzenleme öngörülmüştür. Detaylı bilgi için irtibat tel: 0 232 445 40 75 (19.11.2014)
Özel Pazar, Borsa İstanbul A.Ş (BİST)tarafından oluşturulmuş olan, şirketlerin halka açılmaya gerek olmadan finansman, likidite ve yeni yatırım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla şirket ortakları ve yatırımcılar ile buluşmasını sağlayan bir yapıdır. http://www.bistozelpazar.com web adresi üzerinden hizmet sağlayan yapıdır. (21.10.2014)
Resmi Gazete ‘nin 11.09.2014 Tarih ve 29116(Mükerrer) sayılı nüshasında yayınlanan İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı lacakların Yeniden yapılandırılmasına Dair Kanun ‘ un 133 ‘ ncü maddesi gereğince 6102 Sayılı TTK nunun Geçici 7 nci Maddesi 01.07.2015 tarihinde kadar uzatılmıştır.Bu dönem içerisinde vergi dairesi/mal müdürlüklerince resen kapatılan veya Kanunun yürüklük tarihinden önce münfesih duruma düşen şirketlerin Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. 134 ‘ ncü maddesi gereğince 14.02.2014 tarihine kadar sermayelerini asgari miktarlara artırmayıp münfesih olan, ticaret sicilinden kaydı resen terkin edilen şirketler 11.12.2014 tarihi mesai bitimine kadar sermayelerini artırmaları ve Müdürlüğümüzde tescil ettirmeleri halinde şirket kaydı resen faal duruma geçirilecektir. ( resen terkin edilen şirket bilgileri berto.org.tr sayfasında ticaret sicili işlemleri sekmesinde bulunmaktadır ) (24.09.2014)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, AllWorld Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı işbirliğinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla Türkiye 100 Programı başlatılmıştır. Detaylı bilgi için: http://kobi.tobb.org.tr/index.php/haberler/kob-haberler/337-turkiye-100-programina-basvurular-baslyor (17.09.2014)
Bu soru kâğıdı ile elde edilecek olan bilgiler, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) hazırlık çalışmaları kapsamında, KOBİ’lerimizin güçlü ve zayıf yönlerinin kendi perspektiflerinden ortaya çıkarılması ve KOBİ’lerimizin faaliyetlerini sürdürdükleri dış çevreye ilişkin fırsat ve tehdit algılarının saptanması amacıyla kullanılacaktır. Vereceğiniz bilgiler, sadece istatistiksel çalışmalarda kullanılmak amacıyla toplanmakta olup, bu bilgilerin başka herhangi bir amaçla kullanılmayacağı KOSGEB tarafından taahhüt edilmektedir. Ayrıca, vereceğiniz bilgiler herhangi bir mükellefiyetin doğmasında veya tahkikatın yapılmasında delil olarak da kullanılmayacaktır. Bu soru kâğıdının istenilen bilgileri kapsayacak şekilde doldurulması, KOBİ’lerimizin mevcut durumunun sağlıklı olarak değerlendirilebilmesine olanak sağlayacak ve 2015-2018 dönemi KSEP çalışmaları kapsamında etkin politikalar üretilmesine vesile olacaktır. Bu amaçla, soru kâğıdının titiz bir şekilde doldurulmasını önemle rica eder, KOBİ’lerimizle iyi ilişkilerimizin artarak sürmesi dileğiyle, işlerinizde başarılar dileriz. Detaylı bilgi için: http://anketsistemi.kosgeb.gov.tr/survey.aspx/ksep_gzft?d=tr-TR (17.09.2014)
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) alınan yazıda, KOBİ'lerin internet üzerinden çeşitli konularda verilecek eğitimlerden yararlanması amacıyla "KOBİ Kampüs" adı altında yeni bir program başlatıldığı bildirilmektedir. Konuya ilişkin olarak, ilk etapta 15 farklı konuda verilecek eğitimlerden, KOBİ'lerin ücretsiz olarak faydalanabileceği ifade edilmektedir. Eğitimler http://kobikampus.kosgeb.gob.tr adresinde yer alan portalda sunulmakta olup, KOSGEB veritabanına kayıtlı olan ve güncel KOBİ beyannamesi onaylanmış KOBİ'ler, söz konusu eğitimlerden yararlanabilecektir. (05.09.2014)
Çalışma ve Sosyal Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize gönderilen 05.05.2014 tarihli ve 69056431/200/8244 sayılı yazıda; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) işbirliğinde 2014-2014 yıllarında ülkemizde "Sağlıklı İşyeri Stresi Yönetir" konu başlıklı kampanya yürütüleceği, bu kampanya çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında işyerlerinde iyi uygulamaların özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla "Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması"nın düzenleneceği bildirilmektedir. İşyerinde stres ve psiko-sosyal risklerin başarıyla yönetilmesine yönelik güçlü bir taahhüt ve katılımcı bir yaklaşım ortaya koyan ve psiko-sosyal risklerin değerlendirilmesini vurgulayan iyi uygulama örneklerinin ülkemizin ulusal düzeyde dördüncü kez katılacağı adı geçen yarışma ile Türkiye çapında toplanarak değerlendirileceği, ulusal düzeyde seçilen en iyi iki örneğin EU-OSHA'ya gönderileceği ve ülkemizin Avrupa'da temsil etme fırsatı yakalanacağı ifade edilmektedir. İyi Uygulama Örnekleri için en geç 15 Eylül 2014 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklere iletilmesi gerekmektedir. (04.09.2014)
Sekretarya hizmetleri Kalkınma Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü (İSEDAK Koordinasyon Ofisi) tarafından sürdürülen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)'nin, İTT'nin dört daimi komitesinden birisi olduğu ve başkanlığının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından yürütüldüğü bildirilmektedir. Bu kapsamda, İSEDAK çalışmalarının temel çerçevesini oluşturan İSEDAK stratejisiyle 6 işbirliği alanında (Tarım, Turizm, Ticaret, Ulaştırma ve İletişim, Yoksullukla Mücadele, Mali İşbirliği)çalışma grupları ile Proje Döngüsü ve Finansman Mekanizması kapsamında 2013 Eylül ayında ilk proje teklif çağrısına çıkıldığı, 2014 yılının Eylül ayında ise 2. Proje teklif çağrısına çıkılacağı belirtilmektedir. Bu çerçevede, üye devletler ve İİT kuruluşları tarafından proje tekliflerinin değerlendirilmesi konusunda görev almak üzere bağımsız bir değerlendirici havuzunun oluşturulacağı ifade edilmektedir. Bağımsız değerlendiricilerin hizmetlerinden, teklif çağrılarından ve ilgili diğer belgelerde belirtilen programa uygun olarak gerekli dönemlerde ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından belirlenen usullere göre yararlanılacağı bildirilmektedir. Bağımsız değerlendirici ilanına başvurmak için detaylı bilgi ve formlara Kalkınma Bakanlığı internet sayfası (www.kalkinma.gov.tr) duyurular bölümünden; İSEDAK stratejisine ise www.comcec.org internet sayfasında yer alan "Evraklar" bölümünden ulaşılabilmektedir. Bağımsız değerlendirici ilanı için son başvuru tarihinin 29.08.2014 olduğu, başvuruların Başvuru Klavuzunda belirtilen yöntem ile gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. (04.09.2014)
Avrupa Birliğinde devlet yardımları politikası ile hem özel sektöre yatırım teşvikleri sağlanmakta,hem de getirdiği yasaklar ile rekabet ortamının korunması amaçlanmaktadır. Avrupa Komisyonu, 2005 yılında Lizbon Stratejisi kapsamında devlet yardımları politikasında kapsamlı bir reform çalışması başlatmıştır. Yapılan çalışma neticesinde Avrupa Birliği, zor durumdaki firmaların kurtarılması ve yeniden yapılandırılması için devlet yardımlarını devreye sokmuştur. Komisyon, Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine paralel olarak rekabetçi bir piyasanın devamlılığını sağlamak ve KOBİ'lerin rekabet gücünün arttırılması başta olmak üzere geniş ekonomik yararlarının bulunması sebebiyle bu tür yardımları desteklemektedir. Devlet yardımlarının modernleştirilmesi ve etkinliğinin arttırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından şirket kurtarma ve yeniden yapılandırma kapsamındaki desteklere ilişkin kurallar yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda KOBİ'lere yardımcı olması açısından yeninden yapılandırma desteğinin gereklilikleri kolaylaştırmakta olup, söz konusu destek 18 ay ile sınırlı tutulmaktadır. Söz konusu düzenleme 1 Ağustos 2014 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Düzenlemeye dair detaylı bilgi http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rescue_resctructuring_communication_en.pdf adresinde yer almaktadır. (04.09.2014)
8. Gıda, Tarım, Hayvancılık Asya 2015 Uluslararası Fuar, Konferans Teknolojisi ve Makine Sergisi'nin 12-14 Mayıs 2015 tarihlerinde, Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenleneceği bildirilmektedir. Yerli talep olması halinde Pakistan tarafınca oluşturulacağı öğrenilen "Türkiye Pavyonu" çatısı altında organizasyona katılacak olan firmaların aşağıdaki özel tekliflerden yararlanacağı bildirilmektedir. -Bir adet ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti (800ABD Doları'na kadar) -5 yıldızlı otelde 3 gece 4 gün konaklama ( Toplam 400 ABD Doları'na kadar) -Karaçi Havaalanı'nda karşılama ve transfer -Vize için davet mektupları -Eşleştirmeli iş görüşmeleri -"Jamal's Yellow Pages" 32. Sayısı'nda çeyrek sayfa reklam ve tanıtım Konuyla ilgili Detaylı Bilgi için: Farhan Anis VP & Pazarlama Grup Direktörü Tel: (+92-21)111 - 222 - 444, +92 - 300 - 8244446 Faks: (+92-21) 3453-6330 E-Posta: farhan@ecgateway.net; info@foodasia.com.pk web: www.foodasia.com.pk (14.08.2014)
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (UHYS) (2014-2023)” Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanmış ve 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.​ Detaylı Bilgi için: http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2270&lst=DuyurularListesi adresinden ulaşabilirsiniz. (13.08.2014)
TOBB DUYURU: Ekonomi Bakanlığı'nın 04.07.2014 tarihli ve 31429883-105.01-000120005052 sayılı yazısı. Son dönemde Irak'ta yaşanan olaylar nedeniyle, bu ülkeye yapılan ticaret sırasında karşılaşılan/karşılaşılacağı düşünülen sorunlara dair Birliğimizce çeşitli oda, borsa ve sektör meclislerimizin görüşlerinin Birliğimiz tarafından Ekonomi Bakanlığı'na bildirildiği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, diğer hususlar meyanında, bu ülkeye ihracat yapan firmaların Dahilde İşleme Rejimi ile vergi, resim ve harç istisnası uygulamaları kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinde sorunlar yaşayacağı ve bu nedenle firmalara ilgili mevzuat kapsamında ek süre verilmesinin talep edildiğinin müşahede olduğu bildirilmektedir. Yazıda devamla, 20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ihracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 25 inci maddesi ile 05/12/2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ihracat 2008/6 sayılı ihracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Temsiller il Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin 17 nci maddesinde mücbir sebep ve fevkalade hallerin düzenlendiği belirtilmektedir. Bu kapsamda Irak'a ihracat yapan firmaların karşılaşmaları muhtemel problemlerin bertarafını teminen, firmalar tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Ekonomi Bakanlığına müracaat edilmesi ve bahse konu durumlarını belgelendirmeleri halinde keyfiyetin Ekonomi Bakanlığı tarafından değerlendirilmesinin mümkün olacağı ifade edilmektedir. (09.07.2014)
Bilindiği üzere Irak'ta son gelişmeler nedeniyle aşağıda verilen ve güvenlikli olmayan bölgelerde Irak'taki işleri münasebetiyle bulunan firmalarımız, temsilcilerini ve yanlarında çalışan işçilerini tahliye etmektedirler. Firmalarımız mensupları ile işçilerinin herhangi bir mağduriyete uğramamaları için önceden tedbir alabilmek amacıyla belirtilen bölgelere halen bulunmakta olan firma temsilcileri ve işçilerine ait aşağıda verilen bilgilerin Dışişleri Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. 1.Musul, Kerkük, Selahaddin, Diyala, Anbar, Bağdat ve Basra'da, taahhüt işçileri veya ticaret amacıyla halen bulunmakta olan firmalarımızın temsilcileri ve yanlarında çalıştırdıkları işçilere ait bilgiler (sayıları, isimleri, bulundukları yerler), 2.Bu bölgelerde halen bulunmakta olan firmalarımızın herhangi bir tahliye planı olup olmadığı, tahliye konusunda yaşadıkları zorluklar, 3.Bu bölgelerde kalmayı planlayanların isimleri, kalacakları adresler, ile ilgili bilgileri: Faks:0312 218 22 09 Mail: sehla.hasan@tobb.org.tr göndermeniz rica olunur. (24.06.2014)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yazıları; Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında, hazırlanan ‘’Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkına Tebliğ’’in 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bahsi Geçen tebliğe www.tmkt.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla taşımacılığı alanında taşıyan, gönderen,paketleyen,yükleyen,dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren firmaların 01.09.2014 tarihi itibariyle ,Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya Tehlikeli Madde Güvelik Danışmanından hizmet almasının gerekli olduğu bildirilmektedir. (24.06.2014)
ENERJİ VERİMLİ SANAYİ PROJESİ : Sanayi tesislerinde enerji verimliliği alanında farkındalık oluşturulması ve enerji verimliliğinin teşvik edilmesi amacıyla, Enerji Verimliliği Derneği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, OSBÜK’ün desteğiyle “Enerji Verimli Sanayi” projesi başlatılmıştır. Enerji verimliliğine yatırım yapacak olan kuruluşlara “5. Bölge Teşvikleri”nin sağlanacağı söz konusu proje ile ilgili detaylı bilgilere http://enerjiverimlisanayi.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. (09.06.2014)
10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin 7'nci fıkrası, 13/05/2014 tarihli ve 28999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 8'inci fıkra eklenmiştir: "(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye uygulanamaz. (8) Yedinci fıkranın ikinci cümlesi, kurumsal kredi kartları hakkında uygulanmaz." (20.05.2014)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında, hazırlanan "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"nin 10.04.2014 tarihli 15341 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile yayınlandığı bildirilmekte olup, bahsi geçen yönergeye www.tmkt.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. (16.05.2014)
Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7'nci maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödenme usul ve esaslarını düzenleyen "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" 03 Mayıs 2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmi Gazetede (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140503-7.htm) yayınlanmıştır. (06.05.2014)
 

DUYURULAR / TAMİMLER